Stigsborg Havnefront, Byrum og Landskab. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Stigsborg Havnefront, Byrum og Landskab

Transformation af et gammelt industriområde til en ny attraktiv bydel i det centrale Aalborg. Ambitionen er at blive den grønneste bydel i Aalborg og videreføre den historiske bykernes DNA.
 Stigsborg Havnefront, Byrum og Landskab. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Stigsborg Havnefront P/S

Adresse

Nørresundby, Danmark

Omfang

33 ha, 2.000 boliger

År

2020-2024

Entreprenør

A.Enggaard

Ingeniør

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Light Bureau Denmark

Stigsborg er første etape i det store byudviklingsprojekt, hvor Aalborgs gamle industrigrunde transformeres til en ny attraktiv bydel. Stigsborg havnefront er et af Danmarks største kystnære udviklingsprojekter. Det er Aalborgs største bypark, og bliver en helt ny bydel i Aalborg. Transformeringen af Stigsborg havnefront forventes at vare 25-30 år og vil resultere i 2.000 boliger, der primært vil bestå af leje- og ejerboliger i 4-6 etager. Offentlige institutioner såsom skoler, plejehjem og mindre erhverv vil også få plads i området.

Et integreret design

I arbejdet med Stigsborg har C.F. Møller Architects arbejdet med integreret design, hvor bygning- og landskabsdesignprocessen fra start tænkes sammen som en integreret helhed, i modsætning til to særskilte processer. I udarbejdelsen af projektet har det været centralt at designe og projektere et attraktivt, levende og grønt udendørs areal omkring bebyggelsen. Dette opnås blandt andet ved at etablere en grøn kantzone, der også formidler overgangen mellem det offentlige og private og ved indarbejdelse af grøfter og bassiner, der leder vejvand via en regnvandsledning til LAR-bede, og bidrager til højvandssikring af boligerne i det kystnære område. Lokalveje i den nye bydel udformes som grønne gaderum, med gode opholds- og legemuligheder samt mindre byrum og en gennemgående promenade med cykel- og gangforbindelser. C.F. Møller Architects har i samarbejde med EcoVillage også arbejdet med den nye bæredygtige bydel Community.

Læs mere

Flere projekter | Landskab/Klimatilpasning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.