Fernbahnhof Hamburg-Altona

Ny station i Altona, Hamborg, der står som et visionært landmark og en aktiv spiller i byens urbane udvikling.

Lunds centralstation

Et moderne mødested og infrastrukturelt knudepunkt, både i Lund og i regionen, med ny stationsbygning, nye erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

Värtaterminalen, Stockholm

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

Kulhuset, p-hus

Det nye parkerings- og aktivitetshus, Kulhuset i Sydhavnskvarteret i Aarhus tænker parkering, byliv og bevægelse på helt nye måder og understøtter transformationen af byområdet.

Aarhus Havn Masterplan

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

Energi-, Klima- og Miljøpark

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

Tofta skydebane

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.

Kulturbro-Aalborg

En ny gang- og cykelbro fastgjort til den eksisterende jernbanebro over Limfjorden.

Slussen

Masterplan for området ved Slussen, Stockholm, der binder Södermalm og Gamla Stan sammen.

Motorvejen Kliplev-Sønderborg

Landskabs- og brodesign for 25 km ny motorvej fra Kliplev til Sønderborg

Operapavillonen

Anløbsplatform til havnebussen, der sejler gæster til Operaen, København.

CWO P-hus

P-hus med plads til ca. 350 biler.

P-hus og administration, Billund Lufthavn

P-hus og administrationsbyggeri i tilknytning til ny terminal ved Billund Lufthavn.
Vis flere projekter