Fernbahnhof Hamburg-Altona

Ny station i Altona, Hamborg, der står som et visionært landmark og en aktiv spiller i byens urbane udvikling.

Lunds centralstation

Et moderne mødested og infrastrukturelt knudepunkt, både i Lund og i regionen, med ny stationsbygning, nye erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

Värtaterminalen, Stockholm

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

Kulhuset, p-hus

Det nye parkerings- og aktivitetshus, Kulhuset i Sydhavnskvarteret i Aarhus tænker parkering, byliv og bevægelse på helt nye måder og understøtter transformationen af byområdet.

Aarhus Havn Masterplan

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

Banekvarteret - Aarhus H

Helhedsplan til overdækning af eksisterende banegrav og skabelsen af en grøn, bilfri og levende bydel for alle.

Centralstaden - Stockholm Centralstation

Den nye Centralstaden sammenfletter rejser, arbejde, boliger, kultur og forretning i et fremadrettet robust knudepunkt ved at forene fortid, nutid og fremtid under mottoet "Celebrate Stockholm!"

Uppsala Central

När Uppsala växer blir området kring centralstationen viktigare för allt fler. Genom en ny utvecklingsplan för Uppsala central ska hjärtat i staden bli en levande mötesplats, och samtidigt en effektiv trafiknod.

Energi-, Klima- og Miljøpark

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

Tofta skydebane

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.

Kulturbro-Aalborg

En ny gang- og cykelbro fastgjort til den eksisterende jernbanebro over Limfjorden.

Slussen

Masterplan for området ved Slussen, Stockholm, der binder Södermalm og Gamla Stan sammen.

Motorvejen Kliplev-Sønderborg

Landskabs- og brodesign for 25 km ny motorvej fra Kliplev til Sønderborg
Vis flere projekter