Storkeengen. C.F. Møller. Photo: Silas Andersen

Storkeengen

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers løser byens nuværende og fremtidige klimaudfordringer ved at omdanne det nærtliggende naturområde, Storkeengen, til en offentlig naturpark. Naturparken bringer samtidig, ved hjælp af klimatilpasning, det unikke naturdelta langs Gudenåen tættere på Randers midtby og dens borgere.
 Storkeengen. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Bygherre

Randers Kommune og Vandmiljø Randers

Adresse

Randers, Danmark

Omfang

83 ha

År

2017-2023

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2017

Entreprenør

Jakobsen & Blindkilde

Ingeniør

WSP Danmark

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Geo

Præmiering
Præmiering
  • Green GOOD DESIGN™ Award. 2019
  • Klimaprisen – Building Awards (DK). 2019
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2017

Med klimatilpasningsprojektet, Storkeengen, håndterer klimasikringen ikke kun de øgede vandmasser, men bringer også merværdi til området. Det sker ved at kombinere synlige spildevandstekniske løsninger med steder for rekreativ aktivitet og naturformidling, hvilket øger områdets tilgængelighed og bidrager med nye naturoplevelser helt tæt på Randers by.

Ved hjælp af nye skybrudsveje i Vorup, opsamles vand fra tage, parkeringspladser og veje og føres videres til Storkeengen. Her opsamles vandet i rensebassiner, udformet som naturlige vådengsarealer, inden det til sidst ledes ud i Gudenåen. Et nyt dige mellem Storkeengen og Gudenåen sikrer både en god rensning af regnvandet og beskytter samtidig de lavtliggende dele af Vorup mod stormflod. Samtidig skaber diget nye stiforbindelser mellem Randers midtby og naturområderne mod vest.

Storkeengen er et klimatilpasningsprojekt på naturens betingelser – også når det gælder projektets spildevandstekniske løsninger, der er udtænkt med henblik på at styrke vådengens natur. For at øge tilgængeligheden og styrke naturoplevelsen er der udlagt nye stiforbindelser og aktivitetsplateauer, hvor man kan komme helt tæt på Storkeengens enestående plante- og dyreliv og vådengens skiftende karakter. Plateauerne giver blandt andet mulighed for at opleve områdets græssende kreaturer på tæt hold, nyde solnedgangen eller sætte kanoen i Gudenåen.

Projektet er nærområde for et større villakvarter, hvorfor der har været inddragelse af disse naboer i forbindelse med ”deres” nye rekreative nærareal.

Læs mere

Flere projekter | Landskab/Klimatilpasning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.