Holes Bay, Poole - Masterplan. C.F. Møller

Holes Bay, Poole - Masterplan

Masterplanen forvandler et utilgængeligt industrielt havneområde til et nyt levende og levende kvarter gennem implementering af ny promenade og strategi for det offentlige rum, der omdefinerer vandkanten og integrerer nye løsninger til beskyttelse mod oversvømmelser og forbinder havnen med byens centrum.
 Holes Bay, Poole - Masterplan. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

FuturePlaces, BCP Council

Adresse

Poole, UK

Omfang

40 ha

År

2021-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Som mange andre kystbyer har Poole gennemgået en forvandling fra naturlig havn til industriel havn. En ny strategi for udvikling af promenader og byområder undersøger forskellige designløsninger for adgang til og mulighed for at nyde havnefronten og nye grønne byrum, der forvandler havnen til et nyt attraktivt område for både beboere og besøgende i Poole, Hamworthy og hele bugten, samtidig med at de stærke forbindelser til havnens historiske arv bevares og forbedres.

Ved at flytte fokus fra biltrafik til fodgænger- og cykeltrafik langs kajerne bidrager den nye strategi til at afhjælpe mange af de infrastrukturelle problemer, der findes i dag med stærkt trafikerede veje, som adskiller den centrale middelalderlige bykerne fra vandkanten. Ved at fokusere på en række identificerede knudepunkter, der knytter sig til eksisterende åbninger i bystrukturen, skabes der et nyt forhold mellem byen og vandet, og det, der tidligere blev betragtet som et bagvedliggende område, forvandles til en ny, meget attraktiv forside. Der skal skabes et nyt levende boligområde med en aktiv kommerciel og social anvendelse i området, som vil forbedre kulturlivet og byrummene og bidrage til at sikre aktiviteter langs kajen hele året rundt.

Oversvømmelsesbeskyttelse integreret i landskabet

Masterplanen dækker hele industrihavnen fra Poole togstation til Old Town-broen på øst- og vestsiden af vandområdet, hvilket svarer til 2,4 km vandkant. Oversvømmelser er et alvorligt problem for området, og der er behov for et sammenhængende oversvømmelsesbeskyttelsessystem omkring bugten og havnekanten for at beskytte eksisterende og fremtidige investeringer i området. En ny oversvømmelsesbeskyttelse integrerer plinter og plateauer i terrænet, der danner en gradvis overgang fra den hovedsageligt landskabelige løsning mod nord og en mere urban løsning omkring den indre havn. Ud over den integrerede oversvømmelsesbeskyttelse og forbedringen af et aktivt havnemiljø med rekreative områder understøtter strategien bag masterplanen også at forbedre og støtte det eksisterende økologiske miljø i havnen.

Læs mere

Flere projekter | Klimatilpasning/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.