Søværket. C.F. Møller

Søværket

Tidligere vandværk transformeret til kombineret bypark, varmeværk og regnvandsbassin, der fremmer den grønne omstilling i relation til vand, miljø og energi.
 Søværket. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Energi Viborg, Viborg Varme, Viborg Kommune

Adresse

Viborg, Danmark

Omfang

1 ha

År

2022-

Landskab

C.F. Møller Architects

Den gamle røde vandværksbygning på Sct. Kjelds Gade ved Nørresø er en vigtig brik i Viborgs historie, da den husede byens første vandværk, der sikrede forsyningen af rent drikkevand til Viborgenserne i starten af 1900-tallet. Nu genbruges det tidligere vandværk til kombineret bypark, varmeværk og regnvandsbassin, der fremmer den grønne omstilling både i relation til vand, miljø og energi.

Søværket formidler sin egen historie gennem bevarelsen og (gen)anvendelsen af både den gamle vandværksbygning og en senere etablerede rentvandstank. Vandværksbygningen huser et varmepumpeanlæg, der forsyner områdets fjernvarmeforbrugere ved at trække varme ud af de gamle boringer.

Legende formidling af både historie og teknik

I rentvandstanken er der etableret et fosforrenseanlæg til brug i varmeproduktionen, mens der på tankens overside er skabt et område til leg og ophold. Her kan man både opleve områdets historiske funktion som vandværk og dets nye varmeproducerende og regnvandshåndterende funktioner. Det ses bl.a. ved brugen af vandrør i udformningen af borde og bænke.

Omkring opholdsområdet på rentvandstanken er der etableret et bassin, der dækker størstedelen af Søværkets areal, og som kan rumme 5.500 m3 regnvand. Bassinet renser regnvandet fra oplandet, der er separat kloakeret, inden udledning til Nørresø. På den måde bidrager Søværket i fremtiden både til byliv, energiforsyning og vandkvalitet samtidigt med at de historiske fortællinger styrkes.

Bag projektet står et tværfagligt samarbejde mellem Energi Viborg Vand A/S, Viborg Varme, Viborg Kommune og C.F. Møller Architects. Projektet Søværket demonstrerer potentialet i at genanvende gamle tekniske anlæg på innovative måder, til gavn for både miljøet og beboerne.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.