Guldborgsund Havneby. C.F. Møller. Photo: Erik Nord

Guldborgsund Havneby

Ny helhedsplan for havnen i Nykøbing Falster forener byen og sundet, og omdanner industrihavn til levende bydel med boliger, kulturliv og byrum med integreret klimasikring.
 Guldborgsund Havneby. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Guldborgsund Kommune

Adresse

Nykøbing Falster, Danmark

Omfang

120.600 m²

År

2021-

Bygherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Med udviklingen af Guldborgsund havneby får Nykøbing Falster grønne omgivelser og rekreativ havneatmosfære koblet tæt sammen med midtbyen. Bylivet åbner sig mod sundet og den gamle industrihavn er gjort tilgængelig og attraktiv. Udover at indkapsle erhverv og bolig i det nye havneområde, består det også af offentlige funktioner og byrum for byens øvrige borgere og besøgende.

Havnens historie bliver bevaret og nyfortolket gennem de gamle siloer, pakhuse og havnebygninger, som byrummene er centreret omkring. Med respekt for det oprindelige, er bygningerne transformeret til lokaler for kulturinstitutioner, restaurationer og offentlige funktioner, som forenes med forskellige boliger, der sikrer en varieret beboersammensætning.

Havnepromenade, adgang til vandet og grønne områder gør havnen til et attraktivt område for besøgende. Samtidig sikrer kulturinstitutioner, erhvervsområder og forskellige boligtyper liv året rundt.

Klimasikring indarbejdet i landskabet

Helhedsplanen for Guldborgsund havn i Nykøbing Falster dækker hele den eksisterende industrihavn og 1,4 kilometer havnekaj mod sundet. Ligesom i andre kystbyer, er klimasikring aktuelt i Nykøbing Falster fordi havvandet stiger.

Med landskabsløsningen ved Guldborgsund havn er klimasikringen af kyststrækningen brugt aktivt så det ikke opleves som en barriere i omgivelserne, men bidrager positivt til boliger og landskab. Klimasikringen er integreret i landsskabsløsningen med hævede terræn-plinter og plateauer, hvor parkeringsløsninger er skjult i landskabet. Udover en landsskabsløsning, der klimasikrer kyststrækningen, understøtter det samtidigt et aktivt havnemiljø og byrum med rekreative arealer.

Læs mere

Flere projekter | Klimatilpasning/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.