Bådparken. C.F. Møller

Bådparken

Klimatilpasning og udvikling af Aalborg Vestby ved Limfjorden sikrer mod oversvømmelser og skaber et attraktivt fjord- og parkliv, der forbinder vandet med byen og understøtter områdets identitet.
 Bådparken. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Aalborg Kommune

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

30 ha

År

2022-2027

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2022

Bygherrerådgiver

COWI

Ingeniør

EKJ

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Deltares Raw Mobility Arki_lab

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2022

Aalborgs Vestbys kyst- og havnearealer ved Limfjorden er plaget af oversvømmelser på grund af stigende vandstande og hyppigere storme, hvilket giver en udfordring for havnens byggeri og erhvervs- og boligområdet Aalborg Vestby. Området strækker sig fra den nedlagte Spritfabrik til Vestre Fjordpark, og er det sidste stykke af området langs fjorden, som er truet af oversvømmelse og fremstår uden kobling til Aalborg by. Området rummer blandt andet to bådehavne, et madmarked og broforbindelse over fjorden. Bådparken klimasikrer både havnene og Aalborg Vestby. Samtidig skaber det en ny rekreativ kobling mellem vand og by uden at miste den særegenhed, der er opstået i kontrasten mellem Vestbyens velorganiserede og tætte karréer og det alsidige havnemiljø.

Nye opholdsmuligheder

Den overordnede klimasikring af Vestbyen etableres med et med dige i den grønne park mellem havnen og byen, som et slynget landskabstræk med naturligt formede, sammenhængende bakker, der bugter sig gennem parken, hvor det skaber rum og opholdsnicher, afskærmet fra den trafikerede vej fra centrum mod Vestbyen. For at skabe sammenhæng mellem havn og by, brydes diget med portaler mellem by og havn, der inviterer områdets brugere til ophold ved vandet.

Byrum, som i dag er usammenhængende, forbindes i et nyt forløb med brosten fra havnekanten, der får en træpromenade med opholdsarealer i forskellige niveauer. Kajkanten forhøjes og sikrer Skudehavnen men opretholder adgangen til fjord og havnebassin, som indbyder til aktivitet, ved og i vandet.

Med en fremtid præget af storme og oversvømmelser, viser Bådparken hvordan kystnære bymiljøer kan tilpasses og eksistere i overensstemmelse med klimaforandringerne.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.