Klimabåndet i Randers. C.F. Møller

Klimabåndet i Randers

Innovativt klimatilpasningsprojekt, som viser, at havvandsstigninger, stormflod og et øget antal skybrud ikke er et problem, men en mulighed for at styrke lokal identitet, bymæssig sammenhæng og øge værdien af fremtidig byudvikling.
 Klimabåndet i Randers. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Randers Kommune – En del af EU støttet 'Coast to Coast Climate Challenge' program

Adresse

Randers Havn og midtby, Danmark

Omfang

6 km kantsikring, 120 ha udviklingsareal

År

2018

Ingeniør

Orbicon

Landskab

C.F. Møller Architects i samarbejde med De Urbanisten

Andre samarbejdspartnere

Gemeinschaft Sadolin & Albæk

Præmiering
Præmiering
  • Klimaprisen – Building Awards (DK). 2019
  • Parallelopdrag. 2018

Klimabåndet er et 6 km langt bånd mellem Randers midtby og Gudenåen, som skal sikre byen mod stormflod og skabe nye oplevelser og muligheder med vand og natur. Projektet er en vital del af Randers’ store byudviklingsprojekt Byen til Vandet og favner både eksisterende byområder og fremtidige udviklingsarealer.

Stormflod, havvandsstigninger og ekstreme skybrudshændelser truer i dag Randers. Højvandsbeskyttelse er derfor en nødvendig forudsætning for byudvikling fremadrettet. Samtidig har bynære industriarealer langs havnen i mange år afskåret Randers midtby fra nærheden til vandet og den enestående natur, der omfavner byen.

En overordnet og helhedsorienteret klimasikringsstrategi prioriterer de steder langs vandkanten, hvor investeringer i højvandsbeskyttelse giver størst merværdi for byen. Historiske og kulturelle knudepunkter langs vandkanten opgraderes til nye attraktive by- og vandrum, der hylder byens puls, byens industrihistorie og mødet med vand og natur.

Bylivskvaliteterne understøttes af integrerede kantløsninger og fleksible tekniske stormflodsløsninger, der skaber fysisk sammenhæng på tværs af Gudenåen. Alle projektets stormflodsløsninger er indpasset i havnens byrum som nye rumskabende design- og aktivitets- og naturelementer. Målet er styrke sammenhængen mellem midtbyen, vandet og naturen. Nye faciliteter som et flodbad, en deltapromenade, en tidevandspark for naturformidling, et højvandsikret udstillingsvindue i Regnskoven og en maritim plads for kultur og sportsevents er med til at dyrke den randrusianske bylivssjæl. Dedikerede byrum, højvandssikring af byen og integrerede digelandskaber styrker bynaturen. En integreret fodgænger- og cykelrute på båndet skaber fornyet sammenhæng langs vandet mellem midtby og delta, mens nye, udviklingsarealer tænkes sammen med forsyningsløsninger, parkering og byggemodning.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.