Byen til Vandet - foranalyse. C.F. Møller. Photo: Randers Kommune

Byen til Vandet - foranalyse

”Byen til Vandet” er et omfattende byudviklingsprojekt med det mål at åbne Randers midtby mod vandet og forbinde den gamle middelalderby med den omgivende natur, Gudenåen og Randers Fjord.
 Byen til Vandet - foranalyse. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Randers Kommune

Adresse

Randers, Danmark

Omfang

250 ha

År

2015-2016

Bygherrerådgiver

Kuben Management

Ingeniør

WSP (tidligere Orbicon)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Realdania (Medfinansierer opgaven) Habitats A/S Smith Innovation APS Sadolin & Albæk

Præmiering
Præmiering
  • Klimaprisen – Building Awards (DK). 2019

Projektet afdækker potentialer og synergieffekter i spændingsfeltet mellem byliv og byudvikling, klimatilpasning, naturværdi, trafik og totaløkonomisk bæredygtighed – alt sammen med det formål at gøre Randers til en endnu mere attraktiv by at bo i og besøge.

Få byer har som Randers en så markant natur liggende lige for fødderne, og midtbyen skal i fremtiden suppleres med naturoplevelser og aktiviteter, der binder byen helt tæt til vandet og giver en række nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

Som byudviklingsprojekt er det særlige ved ”Byen til Vandet” den grundige foranalyse. Foranalysen afdækker en række forskellige muligheder og scenarier og har med et holistisk blik øje for både byplanlægning og totaløkonomi. Formålet er at afdække muligheder og konsekvenser tidligt i forløbet - så en række scenarier bliver let sammenlignelige på et tidligt stadie.

Læs mere

Flere projekter | Klimatilpasning/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.