Det ny SIMAC, Helhedsplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects and EFFEKT

Det ny SIMAC, Helhedsplan

Ny helhedsplan for Svendborg havn forbinder byen og havnen sammen med et nyt levende miljø med erhverv, uddannelse, rekreative muligheder og klimasikring.
 Det ny SIMAC, Helhedsplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects and EFFEKT
Fakta

Bygherre

Svendborg Kommune

Adresse

Svendborg, Danmark

Omfang

82.640 m²

År

2019-

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2019

Bygherrerådgiver

Gottlieb Paludan

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med EFFEKT Architects

Landskab

C.F. Møller Architects i samarbejde med EFFEKT Architects

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2019

Industriområdet syd for Nyborgvej er i dag et bortgemt og uudnyttet sted i byen, men den nye helhedsplan vil forvandle området til et levende og innovativt miljø. Helhedsplanen forbinder de omkringliggende bydele sammen og etablerer meningsfulde overgange fra byen til havnens historiske bygningsstruktur.

Det ny Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) bliver omdrejningspunktet i den nye havnebydel, der tager afsæt i stedets eksisterende strukturer og sammenfletter havnens store volumener med den historiske bys varierede bystruktur. Helhedsplanen tager udgangspunkt i kommunens ”Fremtidens havn: Udviklingsplan for Svendborg Havn”, og anviser en blandet by med boliger og erhverv omkring den genåbnede å Kobberbækken.

Den nye plan afspejler samme skala som bymidten med sine åbne karréer, torve, promenader og grønne byrum. Der placeres rækkehuse og 3-5 plans lejlighedshuse – alle med nær relation til de grønne torve - langs den naturskønne Kobberbækken. Med en fritlæggelse af åen opstår en lang række muligheder, både socialt og rekreativt, som genetablerer et af byens markante landskabstræk. Den skaber naturlig regnvandshåndtering, grønne stiforbindelser, bedre biodiversitet og bliver en attraktion for det nye kvarter og boligerne omkring Nordre Kaj. Langs havnepromenaden planlægges der cafeer, restauranter og detailhandel, men også værksteder og andre typer af udadvendt maritimt erhverv.

Kajen, vandet og de tilstødende byrum inviterer til et væld af aktiviteter både for byens borgere og for de studerende på det ny SIMAC, som sammen med de eksisterende bevaringsværdige bygninger fremstår som et landmark på havnefronten. Ved siden af det nye SIMAC placeres en maritim erhvervscampus for iværksættere med stærke produktidéer til fremtidens maritime branche. Erhvervscampus får direkte adgang til et levende kajareal med rekreative områder med plads til innovative projekter og optimale steder for interaktion mellem det nye SIMAC, erhvervslivet og Svendborg by.

Læs mere

Flere projekter | Klimatilpasning/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.