Energi-, Klima- og Miljøpark. C.F. Møller. Photo: Hillerød Forsyning

Energi-, Klima- og Miljøpark

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.
 Energi-, Klima- og Miljøpark. C.F. Møller. Photo: Hillerød Forsyning
Fakta

Bygherre

Hillerød Forsyning

Adresse

Hillerød, Danmark

Omfang

50 ha

År

2013-2019

Ingeniør

MOE

Landskab

C.F. Møller Architects

Hillerød Forsynings kommende Energi-, Klima- og Miljøpark bliver en demonstrationspark for energi og klima, som i sig selv er et fremsynet og ambitiøst bud på, hvordan vi passer bedst muligt på kloden.

Skoleklasser og andre kan komme på besøg for at se det grønne budskab omsat til praksis, og hvor offentligheden kan få glæde af området med klatreøer opbygget af genbrugsjord og gåture gennem vådområdets rige fugleliv.

Området på ca. 50 hektar vil rumme renseanlæg, genbrugsstation for erhverv og private, geotermisk og biomasse varmeproduktion, testfelter til sol, vind og biomasse-energiformer samt et domicil og læringscenter for Hillerød Forsyning. I stedet for at bygge et teknisk anlæg klares regnvandsopsamlingen fra de nærliggende boligområder i et nyskabt naturområde.

En vigtig præmis i planlægningen har været at udnytte topografien til at skabe enkle adgangs- og afvandingsforhold, og ikke mindst fra begyndelsen at indtænke en såkaldt exit-strategi, som anviser, hvordan området i fremtiden kan vende tilbage til en naturtilstand.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.