Carlsberg Hovedkontor Landskab og renovering af Carl Jacobsens Have. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsberg Hovedkontor Landskab og renovering af Carl Jacobsens Have

Carlsberg hovedkvarterets landskabsløsning bygger bro mellem fortid og nutid, ude og inde og offentlig og privat og klimatilpasning som omdrejningspunkt.
 Carlsberg Hovedkontor Landskab og renovering af Carl Jacobsens Have. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Bygherre

Carlsberg Breweries A/S

Adresse

Valby, København, Danmark

Omfang

9.500 m²

År

2008-2022

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2008

Bygherrerådgiver

EKJ Rådgivende Ingeniører

Entreprenør

Aarsleff

Ingeniør

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • 2. plads i Paysage ECOtech Green Award i kategorien HI-TECH CITY LANDSCAPE: NBS and SUDS. 2022
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2008

Landskabsanlægget omkring Carlsbergs hovedkontor bygger videre på stedets lange historiske tradition for at binde bygninger, haver og landskab sammen. Bygningen er flettet sammen med den eksisterende fredede have i et tilpasset og nænsomt udtryk, hvor bygningsgeometri og terrasser tilpasser sig terrænets forløb og havens store bevaringsværdige fuldkronede træer. Kildens historiske betydning for Carlsberg er genfortolket som et nyt karakterfuldt, funktionelt og skulpturelt landskabselement, der tilfører brygger Jacobsens gamle romantiske have nye sociale og rekreative dimensioner. Placeret på kanten mellem nyt og gammelt, have og bygning, markerer det nye skulpturelle vandelement ”Kilden” på nænsom vis mødet mellem hovedkontorets nære opholdsarealer og den fredede have. Haven transformeres hermed til et offentligt rekreativt ånderum og bringes ind i en ny tid med en højere grad af offentlighed og brug, hvor klimatilpasning og tilgængelighed flettes med stedets kulturarv.

Opholdsnicher og opsamling af regnvand

Det nye, store vandelement ”Kilden” består af tre forbundne fortolkninger af vand: I den øvre have et spejlbassin med åkander, hernæst en stiliserede fortolkning af en bæk. Denne ender i en etagehøj kaskade, der ender i en hævet sø med Iris og vandgræsser. Regnvand fra tage og overflader opsamles og håndteres lokalt. Det opsamlede regnvand genanvendes rekreativt i havens skulpturelle vandkaskade. Overskydende overfladevand opbevares i et nedgravet regnvandsmagasin og recirkuleres til brug i vandkaskaden. ”Kilden’s” vandelementer danner en serie af opholdsnicher og terrasser på begge sider og skaber en naturlig og inviterende skulpturel kant mellem offentlige parkarealer og hovedsædets private opholdsterrasser. Mellem ”Kilden” og den fredede nyklassicistiske have findes et varieret, frodigt beplantningsbælte med stauder, græsser og mindre buske som en gentolkning af den tidligere romantiske have, der dannede havens vestgrænse.

Læs mere

Flere projekter | Landskab/Klimatilpasning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.