HOFOR Kløvermarksvej, Personalebygning & Pumpestation. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

HOFOR Kløvermarksvej, Personalebygning & Pumpestation

Danmarks største spildevandspumpestation kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende fysisk arbejdsmiljø.
 HOFOR Kløvermarksvej, Personalebygning & Pumpestation. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Bygherre

HOFOR A/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

7.400 m² nybyggeri + 21.200 m² landskab

År

2014-2019

Bygherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Ingeniør

Krüger A/S (totalrådgiver), EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Indpasset i en tæt og varieret bymæssig sammenhæng, med den historiske pumpestation fra 1901, er den nye pumpestation et markant anlæg, der skaber en overordnet arkitektonisk sammenhæng mellem nyt og gammelt, by og teknik. Den nye spildevandspumpestation, der er Danmarks største, sætter nye standarter for, hvordan man skaber bæredygtige forsyningsløsninger i de danske byer, og hvordan de bedste driftstekniske løsninger kombineres med et optimalt og inspirerende arbejdsmiljø. Med grønne tage og to karakteristiske tryktårne på 24 meter er den nye pumpestation en selvstændig pendant til den historiske pumpestation, og den runde form er udtryk for den optimale form for pumpekælder og pumpesump. Facadens røde tegl refererer til områdets øvrige rødstensbygninger, herunder den oprindelige pumpestation fra 1901, samt den nye personalebygning, som også er tegnet af C.F. Møller Architects.

Rekreative udearealer for de ansatte

Bygningen danner ramme for 50 medarbejderes arbejde med håndtering af spildevand i København og imødekommer særlige hygiejnekrav.

Bygningens karakteristiske savtakkede tag og store nordvendte ovenlysvinduer sikrer førstesalens omklædnings- og fitness-faciliteter dagslys uden at få solens varme ind i bygningen. I stueetagen er arbejdspladserne orienteret mod øst og vest for at undgå direkte sollys, mens en dobbelthøj kantine vender mod syd og har udgang til en lille have. For at fremtidssikre området mod skybrud, er der investeret i en innovativ regnvandsløsning, hvor regnvandet fra bygningernes grønne tage løber ned i tre cirkulære forsinkelsesbassiner, hvor særlige vandelskende sumpplanter og piletræer pryder forpladsen. Opsamling af tag- og overfladevand er tænkt som en central del af områdets driftsmæssige og visuelle profil, med bl.a. rekreative udearealer for de ansatte i form af regnbede som også reducerer anlæggets samlede befæstede areal væsentligt.

Læs mere

Flere projekter | Industri/Klimatilpasning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.