Storkeengen

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers, der ikke kun sikrer mod fremtidige oversvømmelser, men også bringer den unikke natur langs Gudenåen tættere på Randers.

Hjertet Ikast - Aktivitetspark

Dynamisk og bæredygtigt aktivitetslandskab omkring ”Hjertet”, Ikasts nye aktivitets- og samlingspunkt som forener undervisning, sport, fritid, kultur og sociale indsatser.

Carlsberg Headquarters, Landskab

Carlsberg hovedkvarterets landskabsløsning bygger bro mellem fortid og nutid, ude og inde og offentlig og privat med tilgængelighed og klimatilpasning som omdrejningspunkt.

Klimabåndet i Randers

Med det innovative klimatilpasningsprojekt Klimabåndet, viser vi at havvandsstigninger, stormflod og øgede skybrud ikke er en udfordring, men en mulighed for at styrke lokal identitet, bymæssig sammenhæng og øge værdien af fremtidig byudvikling.

Copenhagen International School, Landskab

Et legende landskab omkring den nye Copenhagen International Schoool i Nordhavn danner ramme om leg og udfoldelse for alle skolens alderstrin.

Bestseller kontorhus, Landskab

Udearealer, grønne gårdatrier og design af taghaver i forbindelse med Bestsellers kontorbygning på Aarhus havn.

Aalborg Havnefront - Arealer Musikkens Hus

Masterplanen for anden etape af Aalborg Havnefront bygger på principperne fra første etape med promenaden som samlende element og er desuden inspireret af klitternes møde med den flade forstrand.

Aalborg Havnefront

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

Aarhus Universitetspark

Universitetspark anlagt i 1930'erne og siden løbende renoveret og udvidet med nye udearealer i tråd med parkens overordnede disponering, materialeholdning og anvendelse.

Batteriet Sixtus

Sikring og istandsættelse af det fredede fæstningsanlæg Batteriet Sixtus på Holmen.

Nordhavnsøerne - CIS Vandaktiviteter

Nordhavnsøerne er en park på vandet, der forbinder den nye Copenhagen International School med Nordhavnen og knytter Nordhavnen og København tættere sammen.

Fisksätra Idrætsplads

En tryg og åben park i byen, hvor alle er velkommen uanset alder eller køn. Parken fungerer som et aktivitets- og samlingspunkt, der forener sport og fritid og forbinder byen med vandet.

Re-imagining the Garden City

Idékonkurrence om en 45 ha stor masterplan, der bygger på en gentænkning af principperne bag det britiske byhavekoncept, Garden City Movement, hvor der lægges vægt på et bæredygtigt og socialt samfund.
Vis flere projekter