LEGO® Campus

Hjertet Ikast - Aktivitetspark

Dynamisk og bæredygtigt aktivitetslandskab omkring ”Hjertet”, Ikasts nye aktivitets- og samlingspunkt som forener undervisning, sport, fritid, kultur og sociale indsatser.

Mjøsfronten

Mjøsfronten er en 50.000 kvadratmeter stor søfront i Hamar Kommune. En ny landskabsplan forbinder byen Hamar tættere til søen Mjøsa og skaber et levende mødested ved Norges største sø.

Aarhus Blueline

Landskabskoncept til sydmolen på ny yderhavn i Aarhus, med stenrev, lagune og biodiversitetstiltag samt bastioner til fiskeri, sport og fritid.

Carlsberg Hovedkontor Landskab og renovering af Carl Jacobsens Have

Carlsberg hovedkvarterets landskabsløsning bygger bro mellem fortid og nutid, ude og inde og offentlig og privat med klimatilpasning som omdrejningspunkt.

Aalborg Havnefront

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

Klimabåndet i Randers

Med det innovative klimatilpasningsprojekt Klimabåndet, viser vi at havvandsstigninger, stormflod og øgede skybrud ikke er en udfordring, men en mulighed for at styrke lokal identitet, bymæssig sammenhæng og øge værdien af fremtidig byudvikling.

Copenhagen International School, Landskab

Et legende landskab omkring den nye Copenhagen International Schoool i Nordhavn danner ramme om leg og udfoldelse for alle skolens alderstrin.

Bestseller kontorhus, Landskab

Udearealer, grønne gårdatrier og design af taghaver i forbindelse med Bestsellers kontorbygning på Aarhus havn.

Aarhus Universitetspark

Universitetspark anlagt i 1930'erne og siden løbende renoveret og udvidet med nye udearealer i tråd med parkens overordnede disponering, materialeholdning og anvendelse.

Bådparken

Klimatilpasning og udvikling af Aalborg Vestby ved Limfjorden sikrer mod oversvømmelser og skaber et attraktivt fjord- og parkliv, der forbinder vandet med byen og understøtter områdets identitet.

Batteriet Sixtus

Sikring og istandsættelse af det fredede fæstningsanlæg Batteriet Sixtus på Holmen.

Fernbahnhof Hamburg-Altona udendørsarealer

Design af byrum, der genforbinder og begrønner omgivelserne omkring den nye togstation i Hamburg-Altona.

Landskabskoncept Dannevirke

Landskabskoncept ved fæstningsværket Dannevirke forbedrer formidling, orientering, tilgængelighed og opholdsmuligheder. Samtidigt værner konceptet om det historiske monument og dets omgivelser i den arkæologiske park.
Vis flere projekter