Hjertet Ikast - Aktivitetspark

Dynamisk og bæredygtigt aktivitetslandskab omkring ”Hjertet”, Ikasts nye aktivitets- og samlingspunkt som forener undervisning, sport, fritid, kultur og sociale indsatser.

Mjøsfronten

Mjøsfronten er en 50.000 kvadratmeter stor søfront i Hamar Kommune. En ny landskabsplan forbinder byen Hamar tættere til søen Mjøsa og skaber et levende mødested ved Norges største sø.

Aarhus Blueline

Landskabskoncept til sydmolen på ny yderhavn i Aarhus, med stenrev, lagune og biodiversitetstiltag samt bastioner til fiskeri, sport og fritid.

Carlsberg Hovedkontor Landskab og renovering af Carl Jacobsens Have

Carlsberg hovedkvarterets landskabsløsning bygger bro mellem fortid og nutid, ude og inde og offentlig og privat med klimatilpasning som omdrejningspunkt.

Klimabåndet i Randers

Med det innovative klimatilpasningsprojekt Klimabåndet, viser vi at havvandsstigninger, stormflod og øgede skybrud ikke er en udfordring, men en mulighed for at styrke lokal identitet, bymæssig sammenhæng og øge værdien af fremtidig byudvikling.

Copenhagen International School, Landskab

Et legende landskab omkring den nye Copenhagen International Schoool i Nordhavn danner ramme om leg og udfoldelse for alle skolens alderstrin.

Bestseller kontorhus, Landskab

Udearealer, grønne gårdatrier og design af taghaver i forbindelse med Bestsellers kontorbygning på Aarhus havn.

Aalborg Havnefront - Arealer Musikkens Hus

Masterplanen for anden etape af Aalborg Havnefront bygger på principperne fra første etape med promenaden som samlende element og er desuden inspireret af klitternes møde med den flade forstrand.

Aalborg Havnefront

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

Bådparken

Klimatilpasning og udvikling af Aalborg Vestby ved Limfjorden sikrer mod oversvømmelser og skaber et attraktivt fjord- og parkliv, der forbinder vandet med byen og understøtter områdets identitet.

Aarhus Universitetspark

Universitetspark anlagt i 1930'erne og siden løbende renoveret og udvidet med nye udearealer i tråd med parkens overordnede disponering, materialeholdning og anvendelse.

Batteriet Sixtus

Sikring og istandsættelse af det fredede fæstningsanlæg Batteriet Sixtus på Holmen.

Fernbahnhof Hamburg-Altona udendørsarealer

Design af byrum, der genforbinder og begrønner omgivelserne omkring den nye togstation i Hamburg-Altona.
Vis flere projekter