Fremtidens Sølund

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

Storstrøm Fængsel

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

Hospice Djursland

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

Ressourcecenter på Coburg Crescent

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

Krebsestien - fremtidens plejecenter

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

Arveset gård - gendigtning af et gårdanlæg

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

Brogården

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

Strandbakkehuset børn-og unge hospice

Det nye børnehospice, Strandbakkehuset forener arkitektur og natur, for at skabe et trygt fundament med tanke på hospicefilosofien: liv, leg og lindring.

Ellingsrudhjemmet

Plejehjem nær fjeld og skov med fokus på lys og rummelige udearealer.Sigtet med plejehjemmet har været at gøre et stort byggeri overskueligt og forståeligt – både udefra og indvendigt.

Radarveien

Et nybyggeri med fire omsorgslejligheder på Radarveien i Oslo.

Fuglsang Sø Centret

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

Musholm Bugt Feriecenter, udbygning

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.
Vis flere projekter