Det nye Sølund

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

Hospice Djursland

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

Plejecentret Sjælsø

Modernisering og udvidelse, der skaber livskvalitet og tryghed for beboerne og gode arbejdsforhold for medarbejderne.

Ressourcecenter på Coburg Crescent

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

Krebsestien - fremtidens plejecenter

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

Storstrøm Fængsel

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

Arveset gård - gendigtning af et gårdanlæg

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

Brogården

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

Strandparken

Ældreboliger i høj kvalitet med fokus på bæredygtighed og god arkitektur ved havnen i det centrale Simrishamn. Bebyggelsen omfatter seniorboliger med ca. 80 lejligheder samt pleje- og omsorgsboliger med 60 lejligheder.

Radarveien

Et nybyggeri med fire omsorgslejligheder på Radarveien i Oslo.

Fuglsang Sø Centret

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

Nyt Frogner Plejehjem

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.
Vis flere projekter