Udvidelse af RWTH Aachen Universitetshospital

Udvidelse af det ikoniske hospitalskompleks RWTH i Aachen, Tyskland, der skal rumme et 'state-of-the-art' operationsafsnit med intensivafdeling og ny offentlig ankomsthal.

Aarhus Universitetshospital - AUH

Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader og torve som grundlag for en mangfoldig, levende og grøn bydel.

Nye Haraldsplass Sygehus – sengebygning

Ny hovedbygning med sengeafdelinger, akutmodtagelse og affaldscentral. De traditionelle lange sygehusgange er skiftet ud med sengeafsnit og arbejdsstationer grupperet rundt om et fælles atrium, der skaber effektiv logistik og udsigt fra alle sygestuer.

Akershus Universitetssygehus (Nye Ahus)

Storsygehus med venlig, uformel og overskuelig arkitektur med udgangspunkt i evidensbaseret design.

Akut- og infektionsklinik, SUS, Malmø

Akut- og infektionsklinik indrettet til at beskytte bedst muligt mod smittespredning.

Hospice Djursland

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

Brønderslev Sundhedshus

Sundhedshus til alsidigt sundhedsfagligt fællesskab i Brønderslev.

Rigshospitalet - Sterilcentral 1 & godsterminal

Ny regional central for sterilisering af hospitalsinstrumenter og godsterminal for varer til og fra Rigshospitalet.

Springfield & Tolworth Hospitals, psykiatri

To nye psykiatriske hospitaler til South West London and St George’s NHS Mental Health Trust.

Städtisches Klinikum Braunschweig

Udvidelse og modernisering, der kombinerer en ny bygning, en udvidelse og en allerede eksisterende bygning i et nyt og redesignet kompleks.

Tampere psykiatrisk klinik

Ny psykiatrisk klinik ved universitetshospitalet i Tampere: en bygning, som fremmer patienternes helbredelsesproces og forbedrer personalets arbejdsmiljø – et helbredende miljø til gavn for alle.

Ressourcecenter på Coburg Crescent

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

Universitetssygehus Køge

Det nye Universitetssygehus Køge tredobler det eksisterende Køge Sygehus' areal, mens det bevarer og videreudvikler hospitalets enkle og overskuelige opbygning.
Vis flere projekter