Artcenter Spritten

C.F. Møller Architects er bygherrerådgiver på opførelsen af Artcenter Spritten, som transformerer et gammelt industriområde til Aalborgs nye kunstcenter.

British Museum – arkæologisk forskningssamling – tilsynsførende arkitekt

C.F. Møller Architects er blevet udnævnt som tilsynsførende arkitekt for British Museum i forbindelse med udviklingen af et nyt opbevaringsanlæg for at sikre, at det leverede projekt lever op til museets høje krav.

DFDS domicil, Lejerrådgivning

C.F. Møller Architects bistår DFDS med lejerrådgivning og med at sikre at DFDS’ nye hovedsæde på Marmormolen i København både understøtter DFDS’ forretning og skaber optimale rammer for virksomhedens kultur.

Lejerrådgivning, Danske Bank nyt hovedkontor

Lejerrådgivning for Danske Bank, som i 2023 flytter hovedsæde til et nyopført domicil. C.F. Møller bistår med vigtig strategisk rådgivning, som skal sikre at de fysiske rammer understøtter bankens store visioner og ambitioner.

Nyt OUH - Bygherrerådgivning

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

Rammeaftale, Strategisk Byudvikling Aarhus Kommune

C.F. Møller Architects bistår Aarhus Kommune i en toårig rammeaftale med strategiske rådgivningsydelser i forbindelse med udvikling og salg af arealer i kommunen.

Rigshospitalet Nordfløjen Fase 2, bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning for den nye Nordfløj på Rigshospitalet i København som kommer til at rumme sengeafsnit, operationsstuer, støttefunktioner og administration.

AUH, sundhedsplanlægning

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

Førde Centralsygehus, brugerinddragelse

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

Springfield University Hospital, sundhedsplanlægning

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

Vejle Sygehus, generalplan

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

Generalplan for psykiatrien - Region Syddanmark, sundhedsplanlægning

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

Ullevål Universitetssygehus - Sundhedsplanlægning

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.
Vis flere projekter