ArtCenter Spritten

C.F. Møller Architects er bygherrerådgiver på opførelsen af ARTcenter Spritten, som transformerer et gammelt industriområde til Aalborgs nye kunstcenter.

British Museum – arkæologisk forskningssamling – tilsynsførende arkitekt

C.F. Møller Architects er blevet udnævnt som tilsynsførende arkitekt for British Museum i forbindelse med udviklingen af et nyt opbevaringsanlæg for at sikre, at det leverede projekt lever op til museets høje krav.

Lejerrådgivning, Danske Bank nyt domicil

Lejerrådgivning for Danske Bank, som i 2023 flytter hovedsæde til et nyopført domicil. C.F. Møller bistår med vigtig strategisk rådgivning, som skal sikre at de fysiske rammer understøtter bankens store visioner og ambitioner.

Nyt OUH - Bygherrerådgivning

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

DFDS domicil, Lejerrådgivning

C.F. Møller Architects bistår DFDS med lejerrådgivning og med at sikre at DFDS’ nye hovedsæde på Marmormolen i København både understøtter DFDS’ forretning og skaber optimale rammer for virksomhedens kultur.

Rigshospitalet Nordfløjen Fase 2, bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning for den nye Nordfløj på Rigshospitalet i København som kommer til at rumme sengeafsnit, operationsstuer, støttefunktioner og administration.

AUH, sundhedsplanlægning

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

Førde Centralsygehus, brugerinddragelse

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

Springfield University Hospital, sundhedsplanlægning

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

Vejle Sygehus, generalplan

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

Generalplan for psykiatrien - Region Syddanmark, sundhedsplanlægning

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

Ullevål Universitetssygehus - Sundhedsplanlægning

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

Rigsarkivet OPP projekt - Bygherrerådgiving

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.
Vis flere projekter