AU-FOOD. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

AU-FOOD

En samling av Aarhus universitets miljøer for næringsmiddelforskning i samme bygning, AU Food, skal styrke en tettere integrering av forsknings- og utdanningsmiljøet og gjøre det enklere for studenter og forskere å delta i tverrfaglige aktiviteter.
 AU-FOOD. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS)

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

9 500 m² ialt - laboratorier og kontorer 7000 m², drivhus 2500 m²

År

2017-2019

Byggherrerådgiver

Rambøll

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Rambøll

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Konsulent på drivhus: Jørn Rosager

For å styrke og samle de forskjellige forskningsmiljøene fra Aarhus universitets næringsmiddelforskning har universitetet et ønske om å samle Institut for Fødevarer og Argo Food Park i Skejby, i den nye bygningen AU Food. En tettere integrering av instituttet og universitetets øvrige forsknings- og utdanningsmiljø gjør det enklere for studenter og forskere å delta i tverrfaglige aktiviteter. AU Food består av et kontor- og laboratoriebygg, et drivhus og semi-feltanlegg med forsøksjord til fruktplantasjer, og tilhørende bygninger.

Arkitektur som oppfordrer til forskning

I arkitekturen er det lagt vekt på å skape et miljø med mulighet for å møtes på tvers av ulike faggrupper og forskningsmiljøer. På den måten spres forskningsaktivitetene, og det oppstår kunnskapsdeling og inspirasjon til ny og banebrytende forskning. AU Food er bygd som tre etasjers korte, forskjøvne lengder som forbindes av en tverrgående foaje og et åpent atrium. Mellom lengdene er det etablert grønne, intime og skjermende hagerom. Bygningens forskningsfunksjoner er innredet med innovative og moderne laboratorier med forskningskontorer og møterom. I første etasje, sentralt plassert i bygningen, er det også kafé og møte- og fellesrom med åpen forbindelse til foajeen, som fremstår lys og åpen med tre etasjer høye vinduspartier. Bygningens fasader er utført i galvaniserte jernplater med vinduspartier og vindusbånd som er delvis oppdelt med tre-lameller. De forskjellige materialene danner mønstre i vindusbåndenes forløp rundt bygningen.

Les mer

Flere prosjekter | Forskning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.