Incuba Science Park, Gustav Wieds Vej. C.F. Møller

Incuba Science Park, Gustav Wieds Vej

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbygg i umiddelbar nærhet av Aarhus Universitet. De mikrobiologiske laboratoriene tilhører genteknologisk klasse 1-3. Bygget rommer forsknings- og utviklingsprosjekter som utføres i samarbeid med forskere ved offentlige institusjoner og det private næringsliv.
 Incuba Science Park, Gustav Wieds Vej. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

10 800 m2

År

1997-2004

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Forskningsparken er plassert i umiddelbar nærhet av Aarhus Universitet i den hensikt å fremme samarbeidet med universitetets forsknings- og utviklingsvirksomhet. I formspråk og materialvalg er bygget på samme måte nært beslektet med universitetet. Blokkene fremstår som enkle, definerte volumer med fasader og saltak i gul tegl.

Les mer

Flere prosjekter | Forskning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.