Pharma Science Building. C.F. Møller. Photo: Kurt Hoppe

Pharma Science Building

Pharma Science Building er et nytt, moderne laboratoriebygg tilhørende Det Farmaceutiske Fakultet som en del av København Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Nørre Campus.
 Pharma Science Building. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Bygningsstyrelsen (BYGST)

Adresse

Nørre Allé, København, Danmark

Omfang

5 130 m²

År

2010-2016

Ingeniør

Moe

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Schønherr Landskab

Kunstner

Ferdinand Ahm Krag

Pharma Science Building skal være samlingspunktet for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Nye og eksisterende bygninger knyttes sammen via et atrium og innendørs gangbroer, og tverrfaglig forskningssamarbeid mellom flere institutter blir gjort mulig ved bl.a. å etablere nye laboratorier og felles fasiliteter.

Den kompakte bygningen er skulpturelt utformet med et knekk i planet, noe som skaper et mer romlig atrium og gir mer fasadelengde innenfor et begrenset byggeområde. Fasadene er kledt med en gjennomgående hud av rombeformede tombak-plater, så bygningen opptrer som en samlet geometrisk form – bare avbrutt og gjennomskåret i strategiske, sammenhengende felt der det inviteres både til innkikk og utsyn. Fasadens mørke tombak vil spille opp mot de lyse fasadene på de eksisterende bygningene.

Ett av de markante trekkene ved den innvendige utformingen av Pharma Science Building, er gjennomskjæringene gjennom alle etasjene. Dette skaper overblikk og fremmer fellesskapet og lærings- og utviklingsmiljøet, samtidig som det gir et generøst dagslysinnslipp. Den optimaliserte utnyttelsen av dagslyset er en av grunnene til at Pharma Science Building kan oppføres som lavenergiklasse 2015 med et samlet energibehov på maks. 41 kWh/m2 per år.

Les mer

Flere prosjekter | Forskning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.