Gemini. C.F. Møller

Gemini

Omfattende renovering og modernisering av laboratorie- og utdanningsbygningen Gemini etter fremtidens lærings- og energistandarder – med utgangspunkt i det arkitektoniske og historiske særpreget.
 Gemini. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

TU/E

Adresse

Eindhoven, Netherlands

Omfang

35 000 m²

År

2018, konkurranse

Ingeniør

ABT

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Barcode Architects

Gemini renoveres og moderniseres for å oppfylle det tekniske universitetet TU Eindhovens ambisjoner for bærekraft, teknologi, utdanning og forskning. Nye Gemini skal sikre at universitetet kan møte fremtiden med moderne og læringsoptimaliserte fasiliteter.

TU/e ble tegnet av den nederlandske arkitekten S.J. Van Embden i 1974. Embdens arkitektoniske visjoner beholdes i det nye Gemini, og de er tydelige i arkitekturens robusthet og den eksponerte konstruksjonen. Glassfasade sikrer at konstruksjonen blir synlig og viser bygningens tekniske funksjoner, samtidig som den gir bygningens aktivitet større grad av åpenhet. Den nye fasaden og den forbedrede isolasjonen lever opp til de moderne standardene innen miljø og energi.

Forskjellige takhøyder gir plass til alle funksjoner

Bygningen er delt opp i to avdelinger – en avdeling med administrative funksjoner, og en avdeling med tekniske laboratorier. I den administrative avdelingen er de tekniske installasjonene lagt inn i en sidevegg i rommet istedenfor i taket, som er mer vanlig. Det gir komfortabel takhøyde samtidig som det gir plass til moderne elektriske installasjoner. Den tekniske avdelingen er plassert på motsatt side av bygningen, og den har en høyde på 1,5 etasjer, slik at det blir bedre plass til de tekniske installasjonene, maskinene og de andre tingene man trenger i et laboratorium.

Sentralt i bygningen er det plassert en trapp som gir unikt utsyn til de forskjellige etasjene på de to sidene. De to avdelingene er forbundet med flere atrier som sikrer dagslys hele veien ned gjennom bygningen. På den måten skapes en betydelig mer energivennlig bygning, som samtidig understøtter moderne læring og forskning i en historisk viktig ramme, som også i fremtiden kommer til å utgjøre en viktig del av universitetets identitet.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.