Panum Instituttet - laboratorieinnredning. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Panum Instituttet - laboratorieinnredning

Parallelt med arbeidet med utvidelsen av Panum-komplekset har C.F. Møller en spesiell rammeavtale for renovering av det eksisterende Panum-komplekset.
 Panum Instituttet - laboratorieinnredning. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Byggherre

BYGST, Københavns Universitet

Adresse

København, Danmark

Omfang

141 000 m², herav 10.000 m² renovering

År

2009-2015

Ingeniør

EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Kunstner

Tonning Rasmussen

Arbeidet omfatter primært nyinnredning av laboratoriene og i tillegg fasaderenovering, bygningsvedlikehold og mindre utvidelser.

Laboratorieinnredningen er i fargeskala og overflater tilpasset Panum-konseptets opprinnelige utkast, som den danske kunstneren Tonning Rasmussen utarbeidet da Panum ble bygd først på 1970-tallet. Disse fargene går igjen i innredningen på dører, radiatorer og radiatorskjulere.

Laboratoriene og kontorrommene er vennlige og åpne med sine nye, lyse overflater og glass i innredningen av tak, gulv og vegger. Glassveggene sikrer lys og gjennomsiktighet, mens gjennomskinnelige plastfelt i glasset skjermer for innsyn.

Alle laboratoriebord, avtrekksskap og LAF-benker har heve-/senkefunksjon, som vi i nært samarbeid med brukere og produsenter har utviklet for å kunne oppfylle GMO-klassifikasjonene og dermed forebygge helseskadelig påvirkning av mennesker eller det ytre miljø som følge av arbeid med genetisk modifiserte organismer.

Laboratoriene er innredet slik at de kan godkjennes for GMO-klasse 1, klasse 2 og GMO-klasse DYR uten at det går ut over muligheten for interaksjon, samvær og kunnskapsutveksling i rommene.

Underveis i arbeidet med å innrede laboratoriene har C.F. Møller vært i løpende dialog med brukerne, både professorer, doktorgradstudenter og laboranter, slik at de kommende innflytterne får medinnflytelse samtidig som det sikrer at alle forhold rundt forskergruppenes behov og ønsker er kartlagt.

Les mer

Flere prosjekter | Forskning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.