Universitetsbyen Aarhus – Bygningskompleks 1870. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Universitetsbyen Aarhus – Bygningskompleks 1870

Ombygging og renovering av Aarhus kommunale sykehus til moderne forskningsfasiliteter for Aarhus universitet og utvikling av Universitetsbyen campus.
 Universitetsbyen Aarhus – Bygningskompleks 1870. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

FEAS – Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, leietaker: Aarhus Universitet

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

28 900 m²

År

2018-2022

Byggherrerådgiver

Rambøll

Ingeniør

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den samlede transformasjonen av Aarhus kommunale sykehus til Universitetsbyen skaper en samlet campus som integrerer byliv, butikker, næringslokaler, boliger og institusjoner, og skaper forbindelser med de omgivende kvartalene. Ombyggingen og renoveringen inkluderer oppussing av forsknings- og undervisningslaboratorier samt kontorer for å skape attraktive eksterne utleieenheter. Oppussing av laboratorier for Instituttet for Molekylærbiologi og Genetik samt innredning av genteknologisk arbeid, klasse 1 og 2, og et akvarium for forskningsformål.

Respekt for de eksisterende byggene

Strategien for første del av transformasjonen av Aarhus kommunale sykehus er å sikre tilgang til områdets arkitektur og homogenitet. Komplekset består i hovedsak av bygg som ble oppført i forbindelse med sykehusdrift på midten av 1950-tallet, som er både bygningsmessig og installasjonsteknisk nedslitte.

Byggets utforming, omfang og fasader bevares. Alle tekniske anlegg er byttet ut med nye og tidsriktige anlegg. Taktekking på flere av byggene byttes ut, og fasadepartier holdes i samme uttrykk som de eksisterende. Klimaskjermen er renovert ved utskifting av eksisterende stålvinduer med nye aluminiumsmodeller med samme oppdeling og profildimensjonering. I forbindelse med ombyggingen har overflater, malinger, gulvbelegg og takbelegg blitt miljøsanert for miljøfarlige stoffer, asbest, tungmetaller og PVC. Bygningskomplekset vurderes til å oppnå en DGNB-sertifisering i sølv etter ombyggingen.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.