ZHAW Campus Winterthur. C.F. Møller

ZHAW Campus Winterthur

Det nye tekniske universitetet Campus ZHAW danner et transparent og kreativt knutepunkt for teknisk kunnskap og nyskapende innovasjon, og er tett integrert med omgivelsene.
 ZHAW Campus Winterthur. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

ZHAW Campus Winterthur

Adresse

Winterthur, Switzerland

Omfang

25 000 m²

År

2018, konkurrence

Ingeniør

Drees & Sommer, ZPF Ingenieure, Pro Engineering, Waldhauser + Hermann, Gruner, Laborplaner Tonelli

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeide med Stähelin Architekten

Landskap

SLA

Det nye tekniske universitetsområdet på Winterthur er et moderne og dynamisk campus tett integrert med den omliggende urbane og naturlige konteksten. Prosjektet består av tre deler: campusparken og de to bygningene TLN1 og TLN2, med studie- og forskningsfasiliteter. De nye bygningene og campusparken kobler sammen de eksisterende historiske bygningene og byen Winterthur. Den danner en urban campus som har direkte kontakt med naturen.

Solcellepaneler integrert i en transparent fasade

Bygningens anatomi og etasjenes oppbygging er godt synlig gjennom glassfasadene. Det er integrert solcellepaneler i fasaden for å sikre at de fremtidige miljøkravene oppfylles. Bygningen TLN1 med fire etasjer, har en åpen og innbydende første etasje. TLN1 har to spiraltrapper som kobler sammen første etasje med kantinen i andre etasje. I de andre etasjene ligger laboratoriene og kontorene, med et atrium i sentrum. Atriet er et sosialt og kreativt hjerte i bygningen. Herfra får du direkte visuell kontakt med alle funksjoner i bygningen, campusparken og den urbane konteksten. Møtepasser, utstillingsområder og åpne kontorlandskap ligger vendt ut mot atriet. Det er en fremtidsrettet og fleksibel sone mellom laboratoriene og kontorene. Bygningen TLN2 har laboratorier i de første etasjene og kontorer i etasjene som ligger høyere oppe. Begge bygningene har de beste omgivelsene for studier og forskning. Med det åpne miljøet og de grønne forbindelsene, blir campusen en destinasjon og en referanse i både lokal, nasjonal og internasjonal skala.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning/Forskning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.