Det Tekniske Fakultet - Syddansk Universitet, Odense. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Det Tekniske Fakultet - Syddansk Universitet, Odense

Det Tekniske Fakultet, TEK, danner en felles ramme for fire institutter rundt et aktivt og dynamisk forsknings- og utdanningsmiljø.
 Det Tekniske Fakultet - Syddansk Universitet, Odense. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Byggherre

Bygningsstyrelsen (BYGST) og SDU Tekniske Fakultetet

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

20 000 m² (herav 6 000 m² laboratorier)

År

2011-2015

Ingeniør

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Schønherr Landskab

Kunstner

Sophie Kalkau

Premiering
  • Nominert til "Årets Skolebyggeri". 2015

Fakultetet/hovedbygningen samler instituttene som en paraply rundt et felles glassoverdekket atrium. De fire interne instituttene/husene bindes sammen av broer i flere nivåer som krysser husets hjerte. Hjertet er et "møbel" med fellesfasiliteter som seminar- og møterom samt oppholdsrom. De mange forbindelsene gir flytende overganger mellom de ulike instituttene og inviterer til fellesskap og kunnskapsdeling.

Bygningen er omgitt av en utvendig skjerm som skygger for det transparente volumet. Den lette og elegante skjermen er fremstilt av prefabrikkerte plater i hvit CRC-betong (Compact Reinforced Composite, en spesiell type fiberbetong med høy styrke) med runde åpninger og solavskjerming i bakkant samt naturlig ventilasjon. Skjermene gjenspeiler samtidig innovasjonen og kreativiteten som kjennetegner de ulike instituttene.

Innredningen av bygningen er meget fleksibel med store laboratorier plasseret i 1. etasje med atkomst til terreng og mulighet for utendørsaktiviteter.

Miljøstrategien for Teknisk Institutt oppfyller kravene til lavenergiklasse 2015 i det Danske Bygningsreglement. Det legges vekt på lavt energiforbruk, godt inneklima samt bruk av materialer med minst mulig miljøbelastning sett i forhold til livsløpssyklus.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning/Forskning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.