Artcenter Spritten

C.F. Møller Architects er byggherrerådgiver for oppføringen av Artcenter Spritten, som transformerer et gammelt industriområde til Aalborgs nye kunstsenter.

British Museum Archaeological Research Collection – tilsynsarkitekt

C.F. Møller Architects er utnevnt som tilsynsarkitekt for British Museum i utviklingen av et nytt lagringsanlegg for å sikre at prosjektet oppfyller museets høye standarder.

DFDS domicil, Leietakerrådgivning

C.F. Møller Architects bistår DFDS med leietakerrådgivning og med å sikre at DFDS’ nye hovedkontor på Marmormolen i København både er i tråd med DFDS’ virksomhet og skaper optimale rammer for virksomhetens kultur.

Leietakerrådgiver, Danske Bank nyt hovedkontor

Leietakerrådgiver for Danske Bank, som i 2023 flytter hovedkontor til en nyoppført bygning. C.F. Møller bistår med viktig strategisk rådgivning, som skal sikre at de fysiske rammene er i tråd med bankens store visjoner og ambisjoner.

Nye OUH - Byggherrerådgivning

C.F. Møller skal som byggherrerådgiver påse at bygningen tilbyr de aller beste rammene for pasientbehandling, utdanning og forskning og som samtidig er så fleksibel at sykehuset kan utvikle seg i takt med ny teknologi og nye behov.

Rammeavtale, Strategisk byutvikling Århus kommune

C.F. Møller Architects bistår Aarhus kommune i en toårig rammeavtale med strategiske rådgivningstjenester i forbindelse med utvikling og salg av arealer i kommunen.

Örnsro Træstad – Identitet

Identitetsarbeid for Örnsro Træstad, som er basert på arkitektoniske ideer for toblokkprosjektet i sentrum av Örebro, hvor trehus er ispedd moderne miljøtenkning.

Nobelparken - tilbygg med kontorbygg

En ny blokk i Nobelparken som samler COWIs ansatte i Aarhus og letter samhandlingen mellom avdelingene.

Rigshospitalet Nordfløjen Fase 2, byggherrerådgivning

Byggherrerådgivning for den nye Nordfløyen på Rigshospitalet i København skal romme sengeposter, operasjonssaler, støttefunksjoner og administrasjon.

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen

C.F. Møller Architects er byggherrerådgiver for Frederikshavn kommune, som har et ønske om å fornye Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. Fornyelsen skal være med på å styrke opplevelsen av kvalitet samtidig som at stedets karakter skal bevares.

AUH, helseplanlegging

Funksjonsplanlegging, aktivitets og kapasitetsanalyser og brukerinvolvering i forhold til det nye universitetetssykehus i Aarhus.

Førde Centralsygehus, brugerinddragelse

Planlegging av infrastruktur, arealbruk og mulig utvidelse av sykehuset.

Springfield University Hospital, Helseplanlegging

Funksjonsplanlegging, kapasitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunksjonsprogram og brukermøter.
Vis flere prosjekter