Blackhorse Yard

Renoveringsprojekt för blandverksamhet i Waltham Forest i London, bestående av allmännyttiga bostäder, design av offentliga ytor, detaljhandel, kolonilotter och nya kreativa arbetsytor.

Blackwall Reach

Som en del av renoveringsprojektet Blackwall Reach har C.F. Møller designat ett nytt bostadsområde med 324 bostäder.

HAB Varbergparken

Varbergparken, ett allmännyttigt bostadsområde som byggdes under perioden 1970–1980, görs nu om med en ny helhetsplan, bostads- och energirenoveringar samt nya grönområden och arbetsplatser.

The New City, Oostende

Revitalisering av ett gammalt kommunalt bostadsområde i Belgien med hjälp av innovativ och hållbar arkitektur.

Sundparken, Himmerland Bostadsförening, avdelning 19 och 22

Renovering och omstrukturering av allmännyttans bostäder genom energirenovering, nya typer av bostäder och gemensamma utrymmen.

Magisterparken, Himmerland Boligforening

Renovering och omstrukturering av allmännyttiga bostäder med energirenovering, nya bostadstyper, förbättrad tillgänglighet och gemensamma områden.

Siloen, Östra Hamn i Aalborg

En återuppbyggnad av den karakteristiska DLG-silon i Östra Hamnen i Aalborg ska bilda ramen för ett nytt bostadshus med en unik placering längst ut mot hamnfronten.

Elmwood Court

Socialt bostadsbyggande, som vidareutvecklar och moderniserar de klassiska viktorianska radhusen.

Greenwich Peninsula Riverside, The Moore

Två tiovåningshus med sammanlagt 144 lägenheter uppdelade i privata bostäder, andelsbostäder och hyresbostäder erbjuds i stadsdelen Greenwich Peninsula i London.

HSB 2023 - Västerbroplan

Vinnarprojekt för 34-våningshus i centrala Stockholm.

Henius House

240 nya ungdomsbostäderna på den tidigare industriområdet Eternitten i Aalborg som en del av omvandlingen av området från cementindustrin för den nya stadsdelen.

OS-byn, Plot N13 London Olympics 2012

Bostäder som en del av OS-byn i London. Efter spelen kommer husen att bli miljömässigt hållbara bostäder för 10 000 personer och revitalisera ett av stadens mest nedslitna områden.

Himmerland Boligforening, afdeling 3

Totalrenovering av 210 bostäder i allmännyttan i Ålborg Vestby, med sikte på orsaker till avflyttning.
Visa fler projekter