Aarhus Universitet

Biomedicum, Karolinska Institutet

Ny, toppmodern laboratoriebyggnad som ska vara ett samlande kraftcenter för forskningen vid ett av världens ledande medicinska universitet, Karolinska Institutet i Stockholm.

Mærsk Tower, utbyggnad av Panum-komplexet

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass.

Tekniska fakulteten – Syddansk Universitet, Odense

Den Tekniska fakulteten vid Syddansk Universitet i Odense är fyra instituts gemensamma ram för en aktivt och dynamiskt forsknings- och utbildningsmiljö.

Darwin Centre, andra fasen

Andre fase av Darwin Centret er en utvidelse av det berømte Natural History Museum i London.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

HAFUN (Hamburg Fundamental Interactions Laboratory), Hamburg Universitet

Ett landmärke för Science City Bahrenfelds forskningscampus i Hamburg. Två forskningscenter samlas under ett tak, som rymmer både högteknologiska underjordiska laboratorier och öppna miljöer för kunskapsutbyte och spridning av kunskap.

Teknologisk Institut Campus

C.F. Møller Architects ritar Teknologisk Instituts 50 000 km2 stora nya campusområde med tolv byggnader fördelade på totalt 8 000 km2 i Århus Nord. Området kommer att vara väl integrerat med landskapet.

AU-FOOD

En samling av all livsmedelsforskning vid Århus universitet i samma byggnad, AU Food, syftar till att främja en närmare integrering av forsknings- och utbildningsmiljön.

Pharma Science Building

Pharma Science Building är en ny modern laboratoriebyggnad tillhörande ”Det Farmaceutiska Fakultetet” på Köpenhamns universitet, Nørre Campus. Nya och befintliga byggnader kopplas ihop via ett atrium och gångbroar inomhus.

Panum Instituttet, ny inredning av laboratorierna

Ramavtal för renovering av Panum-komplexet. Ny inredning av laboratorierna, fasadrenovering, byggnadsunderhåll och mindre utvidgningar.

Aarhus Universitetshospital (AUH) - laboratorier

De nya laboratorierna för patologi och klinisk biokemi erbjuder medarbetarna den senaste tekniken i en fysisk miljö med fokus på att släppa in dagsljus, hålla borta bullret från de öppna laboratorieytorna och underlätta kommunikation och interaktion.

Teknologisk Institut, DMRI

Ny laboratorie- och kontorsbyggnad som tillfogas raden av fina byggnader i Teknologisk Instituts byggnadskomplex i Høje Tåstrup.

IHA Katrinebjerg

Ingenjörshögskolan Aarhus Universitet med plats för 3 000 studenter, forskare och lärare i IT-byn Katrinebjerg.
Visa fler projekter