Hjärtat i Ikast

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

Odeon Musik- och Teaterhus

Nytt musik- och teaterhus som under ett och samma tak hyser fyra scener samt Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole.

Växthuset i den Botaniska trädgården, Aarhus Universitet

En genomgripande restaurering av växthuskomplexet ska omvandla palmhuset till ett botaniskt informationscenter. Dessutom byggs anläggningen ut med ett nytt, tropiskt växthus som ska mäta 18 meter på höjden.

National Maritime Museum, The Sammy Ofer Wing

Tillbyggnad til museet i London med världens största maritima samling, som är inrymt i förnäma, historiska byggnader uppförda på UNESCO's världsarvslista.

Darwin Centre, andra fasen

Andre fase av Darwin Centret er en utvidelse av det berømte Natural History Museum i London.

Vendsyssel Konstmuseum

Vendsyssel Konstmuseum är inrättad i en tidigare klädfabrik från slutet av 1800 talet.

Musikhuset Aarhus, utbyggnad

Utbyggnad av Musikhuset Aarhus med nya kulturinstitutioner och hallar.

Statens Museum för Konst, utbyggnad

Utvidgning och ombyggnad av Statens Museum för Konst i Köpenhamn.

Ravnsbjergkirken

Kyrka i röd lera med karakteristiska detaljer.

Kulturelt kraftsenter på Samsø, SØHOLM

På den danska øya Samsø knyttes kultur, natur og arkitektur sammen i det miljøvennlige konserthuset SØHOLM, som både er lokalt forankret og definerer rammene for kultur- og naturopplevelser på et høyt internasjonalt nivå.

Kulturhuset Pavillonen

Utvidgning och en ny mer inbjudande och sammanhängande arkitektonisk identitet och integration med det omgivande landskapet, som förbättrar villkoren för brukare och besökare till kulturcentret Pavillonen.

Kristiansund opera- och kulturhus

Ny knutpunkt för kultur i Kristiansund som samlokaliserar opera, museum, kulturskola, bibliotek, restaurang och kafé.

Aarhus Teater

Tillbyggnad och ombyggnad av Hack Kampmanns teatersal från år 1900.
Visa fler projekter