Avfallssorteringspunkter i København. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Avfallssorteringspunkter i København

Det overordnede målet har vært å kombinere krav og ønsker til byens nye avfallssorteringspunkter i et sterkt og moderne designkonsept.
 Avfallssorteringspunkter i København. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Byggherre

Københavns Kommune

År

2020-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 1. premie i designkonkurranse. 2020

Product Designavdelingen hos C.F. Møller Architects står bak København kommunes avfallssorteringspunkter for sorteringa v husholdningsavfall i byrommet, som skal hjelpe dem med å nå kommunens mål om resirkulering for 2024.

Form og uttrykk er gjennomgående for de tre avfallsløsningene, som skaper en gjenkjennelig identitet på tvers av byen uansett type avfallsløsning. Produktene får sin karakter av buede overflater som for alle tre løsningene møter hverandre med de samme vinklene, hellingene og avrundingene. Dette grepet underbygger kommunens ønske om skalerbarhet, og samtidig bidrar det til å løse opp enhetens volumer, slik at hver enkelt avfallsløsning oppleves som mindre og enklere å komme seg rundt.

Synlighet og tilpasning

Hver enkelt avfallsløsning opptrer likt uansett fraksjon, siden innkastet er skjult bak et lokk som betjenes på samme måte og ser likt ut. På den måten blir det ikke innkastets form, men den grafiske bearbeidelsen av fronten, som tydelig og enhetlig kommuniserer med brukeren om hva den er ment til og hvordan den skal brukes. Dette er et vesentlig bidrag for å sikre den ønskede balansen mellom behovet for synlighet og skånsom integrering i byrommet. Det topphengslede og selvlukkende lokket reduserer samtidig noen av utfordringene som vanninntrengning, lukt, nyttårsraketter med mer, som ofte er forbundet med avfallsløsninger i byen. Avfallssorteringspunktene er designet rundt en avsluttet form og et uttrykk som er helt unikt, og som transformerer avfallsløsningene fra å være et hovedsakelig teknisk produkt til også å ha skulpturelle kvaliteter som beriker bybildet og understøtter en opplevelse av trygghet. Konseptet underbygger den spesielle København-identiteten og blir en designmessig opplevelse for byens innbyggere og brukere.

Les mer

Flere prosjekter | Product Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.