Himmerlandskød Facadeprojekt. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Himmerlandskød Facadeprojekt

Himmerlandskød opfører et nyt, moderne slagteri i Aalestrup, for at fremtidssikre virksomheden ved at højne kvaliteten af slagtninger og skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, samt nye kunde- og gæstefaciliteter og en fælles administrationsbygning for hele virksomheden.
 Himmerlandskød Facadeprojekt. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Bygherre

Amatech A/S

Adresse

Aalestrup, Danmark

Omfang

16.000 m²

År

2020-2022

Entreprenør

Amatech A/S

Ingeniør

Ingeniørgruppen A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects (facadeprojekt)

C.F. Møller Architects har stået for at udvikle et facadedesign til de nye produktions- og administrationsbygninger, med fokus på at skabe attraktive og velbelyste arbejdsomgivelser og besøgsgange, samt give Himmerlandskød en prægnant fremtræden langs Aalestrups ringvej.

Byggeriet er baseret på en optimering af bl.a. processer, fødevaresikkerhed, vandforbrug, elforbrug og transport, med plads til op mod 3.200 kreaturer om ugen, svarende til ca. 150.000 kreaturer om året. Facaderne er tilpasset disse processers krav, og er baseret på en enkel lodretstående metalbeklædning, med udsparede kvadratiske vinduesåbninger der giver lys og udsyn til arbejdspladser, men samtidigt skærmer dele af produktionen mod indkig og solindfald.

Læs mere

Flere projekter | Industri

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.