Uppsala Ny Kraftvarmeværk. C.F. Møller

Uppsala Ny Kraftvarmeværk

Uppsala Ny Kraftvarmeværk er en grøn milepæl i byens historie og skærer 45 procent af det tidligere værks CO2-udledning. Den arkitektoniske ambition har været at nedbryde grænserne mellem by, natur og industri - og give form til fortællingen om en energiproduktion i stadigt større balance med sine omgivelser.
 Uppsala Ny Kraftvarmeværk. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Vattenfall AB

Adresse

Uppsala, Sverige

Omfang

8.000 m²

År

2014, konkurrence

Ingeniør

WSP

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

Nivå

Værket er et kompakt kraftcenter bestående af fire rektangulære volumener tæt stillet sammen over et kvadratisk grundrids. Hvert volumen er omgivet af en luftig membran i form af semi-transparente letvægtsfacader, der lader konturerne af værkets indre processer træde frem.

Rundt om værket anlægges en energipark med biobrændsler som fx poppel og hybridasp. - et afkoblende rum for medarbejdere og et nyt besøgsmål i et længere grønt stræk helt inde fra den historiske bymidte, hjulpet på vej af styrkede gang- og cykelforbindelser.

Et markant arkitektonisk greb er en forsigtig adskillelse af de fire volumener: Resultatet er dramatiske kløfter mellem bygningerne, der indvendigt er konverteret til luftige, gennemlyste opholdsarealer, mens kantine, kontorer og kontrolrum ligger som forlængelser af bygningens mellemrum - som et interface mod den omgivende park.

Værkets højeste punkt - skorstenen - er omhyggeligt designet med et rektangulært tværsnit, så den opleveles så slank som mulig i byens historiske skyline.

Læs mere

Flere projekter | Industri

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.