Renseanlæg Øst Mandskabsbygning. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Renseanlæg Øst Mandskabsbygning

Den DGNB-certificerede mandskabsbygning på Renseanlæg Øst skaber optimale rammer for medarbejderne i samspil med omgivelserne.
 Renseanlæg Øst Mandskabsbygning. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Bygherre

Aalborg Forsyning Kloak A/S

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

650 m²

År

2015-2020

Entreprenør

Storentreprise: Færch, MTS, Uggerly Installation

Ingeniør

Krüger, Frandsen og Søndergaard (underrådgiver)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Renseanlæg Øst er blevet udvidet af flere omgange, og planen for området er løbende blevet mere kompleks. Den nye mandskabsbygning bygger videre på kontekstens og landskabets vigtige elementer og skaber sammenhæng i området, og sikre at området i fremtiden kan styrkes ved at følge eksisterende linjer i landskabet. Vigtige landskabselementer fastholdes, så eksisterende linjer i landskabet og materialer får en sammenhængende karakter på hele renseanlægget. Der er skabt en tydelig ankomst til renseanlægget, og et bedre flow af trafik igennem området ved at rive den eksisterende mandskabsbygning ned og nedlægge en eksisterende vej.

Optimeret disponering af funktioner

Mandskabsbygningen er disponeret med to primære indgange, en snavset- og en ren indgang. Den snavset indgang indeholder snavsetøjsgarderobe, den snavsede omklædning til baderum, sauna og den rene omklædning. Således bliver man gradvist mere ren som man bevæger sig igennem bygningen mod foyeren ved den rene hovedindgang. Den rene indgang indeholder den administrative del med kontor, mødelokale, auditorium og frokoststue. Et Laboratorium tilføjes til den nye mandskabsbygning, der dermed samler alle renseanlæggets arbejdspladser i ét hus. Bygningens to dele bindes sammen af en foyer, som det samlende ankomstrum, og driftslederkontoret, hvorfra der er direkte adgang, og visuel kontakt til de andre dele af bygningen og let adgang til den daglige kontakt med driftspersonalet på anlægget. Bygningen udføres i få, robuste materialer, som skaber sammenhæng med den eksisterende bygningsmasse og bidrager til, at den nye bygning fremstår moderne og attraktiv. Parkeringspladsen anlægges som en stor grøn forplads, som er med til at understrege bygningens funktion som hovedbygning på renseanlægget.

Byggeriet er DGNB Sølv certificeret.

Læs mere

Flere projekter | Industri

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.