Uppsala Central. C.F. Møller. Photo: PLACES

Uppsala Central

Udviklingsplan for Uppsala C skal skabe et levende mødested og være et attraktivt og effektivt trafikknudepunkt. Planen omfatter en ny togstation, et sporområde og bymidten i forbindelse med stationsområdet.
 Uppsala Central. C.F. Møller. Photo: PLACES
Fakta

Bygherre

Uppsala Kommun och Region Uppsala

Adresse

Uppsala, Sverige, Sverige

Omfang

120.000 m²

År

2020-2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

WSP, Jernhusen

Uppsala vokser, og flere og flere mennesker flytter ind i byen. Det betyder, at der skal bygges nye boliger og være plads til flere virksomheder. Samtidig er en øget kapacitet for jernbanetrafikken til området afgørende for, at der kan ske en optimal og langsigtet byudvikling. Østkystbanen har brug for to nye spor, og den offentlige transport skal udbygges med Uppsala Central i centrum for alt dette. I 2050 forventes Uppsala at have op til dobbelt så mange togpassagerer, hvilket er i overensstemmelse med ambitionen om, at Uppsala Kommune skal være fossilfri i 2030 og klimapositiv i 2050.

Udviklingsplanen foreslår en ny stationsbygning med kontorer, stationsfunktioner, mødesteder, restauranter og butikker samt en ny, moderne cykelgarage for alle pendlere i direkte forbindelse med sporene. Med levende facader i alle retninger bliver der skabt et behageligt og sikkert sted selv uden for myldretiden. Sammen med forslagene om yderligere kontorbygninger ved siden af Uppsala C og en række nye pladsdannelser bliver sikkerheden øget ved at skabe yderligere bevægelse, så flere mennesker vil bevæge sig i området.

En fremtidssikret plan med fokus på grønne strategier

Visionen for det nye stationsområde er at skabe et urbant, levende, bæredygtigt og grønt bymiljø. Planlægning med grønne byelementer er en vigtig forudsætning for bæredygtig byplanlægning og for målet om at bremse klimaændringerne. Planen foreslår en række grøn-blå løsninger, der tilsammen bidrager til en socialt, økonomisk og økologisk bæredygtig by.

Udviklingsplanen beskriver således en vision, hvor Uppsala C er forbundet med byens destinationer via grønne korridorer. I forbindelse med stationsområdet bliver der skabt destinationspunkter og pladsdannelser, hvor social interaktion og forretningsmuligheder er centrale. De offentlige miljøer tilbyder en række forskellige aktiviteter, hvor folk i alle aldre føler sig trygge og sikre. Pladser, gader og parker skaber et levende bymiljø, samtidig med at eksisterende natur bevares og nye værdier tilføjes, f.eks. integrerede økosystemtjenester og rekreative områder.

Læs mere

Flere projekter | Infrastruktur

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.