Dagmarbroen ved Slotsholmen. C.F. Møller

Dagmarbroen ved Slotsholmen

Historisk landskab og fredede bro ved Skanderborg føres tilbage til sit oprindelige udtryk med renovering og landskabelige tiltag, hvor en ny gangforbindelse og adgang til søbredden genskaber området som udflugtsmål.
 Dagmarbroen ved Slotsholmen. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Dagmars Brobisser

Adresse

Skanderborg, Danmark

Omfang

30 m

År

2021

Ingeniør

Atkins

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den fredede bro, Dagmarbroen, forbinder den gamle ø Slotsholmen med Skanderborg. Broen er et historisk monument og har været et attraktivt udflugtsmål i årtier. Men ukontrolleret beplantning, et autoværn og en betonudbygning af broen fra 1960’erne skæmmer og blokerer for udsynet til broens facade, og tilslører dens historiske betydning.

Fordi broen er gået fra at være en hovedvej til en mindre trafikeret lokal vej, er det muligt at blotlægge den oprindelige brobelægning og broens facade. Ved at fjerne autoværnet og betonlaget, som også betyder at broen bliver smallere, fremtræder den gamle granitbro som ved opførelsen i 1937. Cykelsti og vejbane bevares på broen, hvor en ny gangforbindelse er tilføjet via en formspændt træbro på Dagmarbroens yderside. Gangbroen slår et væld så gående kommer på afstand af Dagmarbroen, og kan betragte brofacaden med sin harmoniske hvælvet åbning.

Ny rekreativ plads

Den gamle landingsplads ved søbredden er gjort tilgængelig med adgang fra Dagmarbroen via en trappe, og området fremstår dermed som det oprindelige landskab omkring broen. Her etableres en opholdsplads ved søen med bænke og et græsareal, og den gamle stensætning langs søbredden reetableres.

Med det rekreative opholdssted ved vandet og den nye gangforbindelse, kan Dagmarbroen både betragtes imens man er svævende i luften på den nye træbro eller har fast grund under fødderne på søbredden. Samtidig blotlægger renoveringen Dagmarbroen som et historisk monument.

Læs mere

Flere projekter | Infrastruktur/Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.