Centralstaden - Stockholm Centralstation. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio

Centralstaden - Stockholm Centralstation

Den nye Centralstaden sammenfletter rejser, arbejde, boliger, kultur og forretning i et fremadrettet robust knudepunkt ved at forene fortid, nutid og fremtid under mottoet "Celebrate Stockholm!"
 Centralstaden - Stockholm Centralstation. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio
Fakta

Bygherre

Jernhusen

Adresse

Stockholm, Sverige

Omfang

160.000 m²

År

2021-2022

Entreprenør

Jernhusen

Ingeniør

Atkins

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Elding Oscarson och Warm in the Winter

Landskab

C.F. Møller Architects og AJ Landskap

Stockholm Hovedbanegård er Sveriges mest besøgte sted, og udviklingen af stationen og stationsområdet vil samle byen og støtte øget bæredygtig transport. Forslaget skaber nye karakterfulde steder, prioriterer fodgængerne og forvandler rodede miljøer, der er præget af biltrafik. Byens nye og genskabte grønne områder vil opstå, og terrasserne vil blive en udvidet del af byens grønne områder. Fine, solrige steder til rekreation knytter Stockholm tættere til verden.

En indbydende station og tre nye bydele

Det nye moderne stationskompleks respekterer de kulturelle og historiske værdier i den eksisterende station og er inspireret af dens former og symmetri. Målet er at skabe en klimaneutral bygning med trækonstruktioner som det primære byggemateriale.

Der vil blive skabt tre nye bykvarterer, og mellem dem vil der blive dannet gader, stræder og pladser, der alle tager udgangspunkt i temaer fra Stockholm og den tilstødende skærgård. Disse steder er fyldt med grønne områder, vand og offentligt liv, hvilket giver dette centrale område et levende byliv igen. Bygningerne, der er orienteret langs jernbanelinjen og Klara-søen, er omhyggeligt placeret for at skabe lange udsigter langs området og fine udsigter på tværs. De er klart læselige, mens de ydmygt indtager deres plads i deres historiske kontekst. Puds- og stenfacaderne bærer farverne fra den omkringliggende by.

En guide til fremtiden

Hele den nye Centralstaden er præget af fokus på bæredygtighed og klimaforandringer. Ikke kun med hensyn til den nye bygnings CO2-fodaftryk i produktion og drift, men også i programmæssig og kulturel henseende. Centralstadens struktur og geografiske beliggenhed giver byen et stort potentiale for at rumme virksomheder, forretninger, institutioner og mennesker, der er drevet af den fælles ambition at stræbe efter en bedre verden. Der kan skabes en ny industriklynge for bæredygtighed på Sveriges mest offentligt tilgængelige sted.

Læs mere

Flere projekter | Infrastruktur/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.