VVM for Aarhus Letbane. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

VVM for Aarhus Letbane

Aarhus indfører som den første by i Danmark en letbane. Den miljøvenlige, kollektive transportform har gennem de senere år vundet indpas i mange storbyer, fordi de lette, elektriske tog kan indpasses i eksisterende gaderum.
 VVM for Aarhus Letbane. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Midttrafik, Aarhus Kommune

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

30 km, 21 standsningssteder

År

2008-

Bygherrerådgiver

Cowi A/S

Ingeniør

Niras (miljø) Grontmij|Carl Bro (anlæg)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

C.F. Møller vandt konkurrencen om VVM-redegørelsen, hvor opgaven er at undersøge, hvordan skinner, elmaster og stoppesteder vil virke rent arkitektonisk i byrummene og i det åbne land.

Undersøgelsen omfatter et letbanetracé fra Marselis Boulevard via Aarhus Hovedbanegård og havnen over Randersvej til Skejby og videre via Lisbjerg til Lystrup. Et infrastrukturelt indgreb i denne skala giver en unik mulighed for at sammenbinde og gentænke byens vigtigste vækst- og forandringsområder og for at skabe nye sammenhænge i byen.

Undersøgelsen af de visuelle og æstetiske påvirkninger foregår via by- og landskabsanalyser med forslag til indpasning af tracé og bearbejdning af det tilgrænsende landskab.

I opgaven indgår også en designfase med designprincipper for udformning af bane, elmaster, stationer, perroner samt udstyr og broer. Disse indledende designprincipper skal afdække de designmæssige potentialer og åbne for forbedringer af den bymæssige sammenhæng. Målet er at kombinere helhedens tematik med de stedsspecifikke tilpasninger og tilføjelser.

Læs mere

Flere projekter | Infrastruktur

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.