Uppsala Central. C.F. Møller. Photo: PLACES

Uppsala Central

Utviklingsplan for Uppsala C, med mål om å skape en levende møteplass og samtidig et attraktivt og effektivt trafikknutepunkt. Planen inkluderer en ny togstasjon, sporområdet og bykjernen i tilknytning til stasjonsområdet.
 Uppsala Central. C.F. Møller. Photo: PLACES
Fakta

Byggherre

Uppsala Kommun och Region Uppsala

Adresse

Uppsala, Sverige, Sverige

Omfang

120 000 m²

År

2020-2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

WSP, Jernhusen

Uppsala vokser, og stadig flere bosetter seg i byen, noe som betyr at det må bygges nye boliger, og at flere bedrifter må få plass. Samtidig er utvidet kapasitet for jernbanetrafikk til området helt grunnleggende for en positiv og langsiktig byutvikling. Ostkustbanan trenger to nye spor, og kollektivtrafikken må utvides. Sentralt for alt dette er Uppsala sentralstasjon. I 2050 forventes det at Uppsala har opptil dobbelt så mange togpassasjerer, noe som er i tråd med ambisjonen om at Uppsala kommune skal være fossilfri innen 2030 og klimapositiv innen 2050.

Utviklingsplanen foreslår et nytt stasjonsbygg med kontorer, stasjonsfunksjoner, møteplasser, restauranter og butikker, samt en ny og moderne sykkelgarasje for alle pendlere i Uppsala, i direkte tilknytning til sporene. Med levende første etasjer og fasader i alle retninger skapes det et hyggelig og trygt sted selv i perioder med lav trafikk. Sammen med forslag om andre kontorbygg ved Uppsala C og en rekke nye plasser, økes tryggheten ved at det skapes ytterligere bevegelse, slik at flere personer kommer til å bevege seg rundt i området.

En fremtidsrettet plan med fokus på grønne strategier

Det nye stasjonsområdets visjon består av et urbant, levende, bærekraftig og grønt bymiljø. Å ta hensyn til de grønne bygningselementene i planleggingen, er en forutsetning for en bærekraftig byplanlegging, og for å bremse klimaendringene. Planen foreslår et mangfold av grønnblå løsninger som sammen bidrar til en sosial, økonomisk og økologisk bærekraftig by.

Utviklingsplanen beskriver en visjon der Uppsala C er knyttet til byens målpunkter ved hjelp av grønne og frodige gangveier. I forbindelse med stasjonsområdet skapes det målpunkter og steder der sosial interaksjon og forretningsmuligheter står i sentrum. De offentlige miljøene legger til rette for en variasjon av aktiviteter der mennesker i alle aldre trives og føler seg trygge. Torg, gater og parker skal legge til rette for et levende bymiljø, samtidig som eksisterende naturverdier bevares og nye verdier, som integrerte økosystemtjenester og fredelig livsstil, tilføres.

Les mer

Flere prosjekter | Infrastruktur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.