Operapavillonen. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Operapavillonen

Operapaviljongen, som har plass til 200 ventende, gir Operaens gjester og andre besøkende på Holmen le ved havnebussens anløp.
 Operapavillonen. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Adresse

København, Danmark

Omfang

110 m²

År

2009-2011

Entreprenør

HSM Industri

Ingeniør

Alectia A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

HSM Industri, Grenaa

Bygningens form er inspirert av den eksisterende anløpsplattformens halvsirkel. Paviljongen har en helstøpt, geometrisk sirkulær form som åpner seg mot anløpssiden på to sider samt til landgangsbroen.

Det klare og enkle uttrykket understrekes i oppbyggingen av fasadene, som består av to kobberbånd som det spenner seg en glassfasade med 360 graders utsikt imellom.

Taket er svakt skrånende og er også belagt med kobber. Taket er utformet med et asymmetrisk plassert, rundt overlys. Det gir bygningens femte fasade en viss letthet. Denne spesielle arkitektoniske bearbeidingen har vært ønskelig siden hele bygningen er synlig fra Operaens foajéer.

Kobberet er valgt for å skape en arkitektonisk sammenheng med de vakre, fredede brovakthusene på Knippelsbro, Langebro og Sjællandsbroen. Kobberet eldes vakkert og tåler det barske miljøet.

På samme måte er det brukt maritime materialer og detaljer i messingrekkverk, eikegulv og tak og på den spesielt utformede benken.

Om kvelden vil kobberpaviljongen lyssettes for å signalisere en festlig stemning og mottakelse både i havneområdet og i Operaen.

Les mer

Flere prosjekter | Infrastruktur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.