Citybanen, Stockholm. C.F. Møller

Citybanen, Stockholm

Den søndre delen av Citybanan, en ny jernbanetunnel for pendlertog som bygges under Stockholms indre by.
Fakta

Byggherre

Trafikverket (tidligere Banverket)

Adresse

Stockholm, Sverige

Omfang

25 000 m²

År

2009-2017

Ingeniør

WSP

Arkitekt

Ahlqvist&Almqvist ansvarlig arkitekt, C.F. Møller Architects underkonsult til Link og WSP

Den søndre delen av Citybanan, en ny jernbanetunnel for pendlertog som bygges under Stockholms indre by. Den nye jernbanen skal kobles til eksisterende spor ved Stockholm Södra og Tomteboda. Det bygges to nye stasjoner på strekningen; Station City ved Centralstationen og Station Odenplan. Begge stasjonene skal kobles til T-banen. Togtunnelen er en viktig satsing på kollektivtrafikk som kommer til å øke sporkapasiteten gjennom sentrale Stockholm. Prosjektet er positivt for både den lokale pendlertogtrafikken og fjerntogtrafikken, og dermed hele Stockholmsregionens fremtidige utvikling. Ahlqvist&Almqvist er ansvarlige arkitekter for totaloppdraget, og C.F. Møller er underkonsulent for Link og WSP for deler av byggdokumentasjon for Station City.

Les mer

Flere prosjekter | Infrastruktur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.