Örebro Resecentrum. C.F. Møller

Örebro Resecentrum

Den svenske byen Örebro, midt mellom Stockholm og Gøteborg, er et knutepunkt for næringsliv og trafikk i området.
 Örebro Resecentrum. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Örebro Kommun, Stadsbyggnad

Adresse

Örebro, Sverige

År

2013

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 2. premie i parallell oppdrag. 2014

Byen har gode forbindelser til begge storbyene og landet for øvrig, blant annet gjennom motorveier og tog. Imidlertid skjemmes sentrum av en uoversiktlig infrastruktur med flere gater og togspor som forårsaker støy og deler byen i to. C.F. Møllers forslag forenkler trafikknettet og utligner denne inndelingen med et nytt hovedstrøk som kobler de to bydelene sammen. Hovedstrøket springer ut fra Örebro Resecentrum, som blir det nye trafikksamlingspunktet.

For å gi fotgjengere og syklister trygge forhold anlegges hovedstrøket som en grønn bygate. Langs strøket bygges det flere leiligheter, kontorer og offentlige virksomheter som vil gi et aktivt og dynamisk liv i bysentrum. Örebro Resecentrums gamle stasjonsbygning blir kafé og restaurant, og et viktig møtested. En vei tett inntil bygningen blir omdannet til et torg, som fortsetter i en myk sving ned under togsporene og opp på den andre siden, hvor gang- og sykkelstiene ligger. Mot nord er det mulig å bygge et høyhus med for eksempel kontorer, hotell og konferansefasiliteter.

Les mer

Flere prosjekter | Infrastruktur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.