Centralstaden - Stockholm Sentralstasjon. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio

Centralstaden - Stockholm Sentralstasjon

Den nye Centralstaden fletter sammen reise, arbeid, bolig, kultur og næringsliv i et fremtidsrettet robust knutepunkt ved å forene fortid, nåtid og fremtid under mottoet "Hylle Stockholm!"
 Centralstaden - Stockholm Sentralstasjon. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio
Fakta

Byggherre

Jernhusen

Adresse

Stockholm, Sverige

Omfang

160 000 m²

År

2021

Entreprenør

Jernhusen

Ingeniør

Atkins

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Elding Oscarson och Warm in the Winter

Landskap

C.F. Møller Architects og AJ Landskap

Stockholm sentralstasjon er Sveriges mest besøkte sted og utviklingen av stasjonen og stasjonsområdet vil bringe byen sammen og støtte økt bærekraftig reise. Forslaget skaper nye karakterfulle steder, prioriterer fotgjengere og forvandler kaotiske miljøer preget av biltrafikk. Byens nye og gjenskapte grøntrom vil oppstå der terrassene blir en utvidet del av byens grøntområder. Fine, solrike steder for rekreasjon forbinder Stockholm nærmere verden.

Velkomststasjon og tre nye bydeler

Det nye moderne stasjonsanlegget respekterer kulturstasjonens kulturhistoriske verdier og er inspirert av dens former og symmetri. Målet er å skape en klimanøytral konstruksjon med trekonstruksjoner som primært byggemateriale.

Tre nye bydeler skapes, og mellom dem dannes gater, smug og torg, som alle plukker opp temaer fra Stockholm og dens tilgrensende skjærgård. Disse stedene er fylt med grøntområder, vann og offentlig liv slik at denne sentrale delen igjen får et pulserende byliv. Bebyggelsen, orientert langs jernbanen og Klarasjøen, er nøye plassert for å skape lange utsikter langs området og fin utsikt over. De er tydelig leselige samtidig som de ydmykt inntar sin plass i sin historiske kontekst. Fasadenes puss og stein bærer fargene til den omkringliggende byen.

En guide til fremtiden

Hele den nye Centralstaden er preget av fokus på bærekraft og klima. Ikke bare basert på nybyggets klimaavtrykk i produksjon og drift, men også programmessig og kulturelt. Sentralbyens struktur og geografiske plassering gir store muligheter til å ta imot bedrifter, næringsliv, institusjoner og mennesker som er drevet av den felles ambisjonen om å arbeide for en bedre verden. På toppen av Sveriges mest offentlige transport plass, kan en ny industriklynge for bærekraft opprettes.

Les mer

Flere prosjekter | Infrastruktur/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.