Dagmarbroen ved Slotsholmen. C.F. Møller

Dagmarbroen ved Slotsholmen

Historisk landskap og fredet bro ved Skanderborg tilbakeføres til det opprinnelige uttrykket med renovering og landskapstiltak, hvor en ny gangforbindelse og adgang til innsjøen gjenskaper området som turmål.
 Dagmarbroen ved Slotsholmen. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Dagmars Brobisser

Adresse

Skanderborg, Danmark

Omfang

30 m

År

2021

Ingeniør

Atkins

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den fredede broen Dagmarbroen forbinder den gamle øyen Slotsholmen med Skanderborg. Broen er et historisk monument, og den har vært et attraktivt turmål i flere tiår. Men ukontrollert beplantning, et autovern og en betongforlengelse av broen på 1960-tallet, skjemmer og blokkerer utsikten til broens fasade og skjuler den historiske betydningen.

Siden broen har gått fra å være en hovedvei til en mindre trafikkert lokalvei, kan det opprinnelige brodekket og broens fasade eksponeres igjen. Ved å fjerne autovernet og betonglaget, noe som også fører til at broen blir smalere, fremstår den gamle granittbroen som den var da den ble bygget i 1937. Sykkelsti og veibane bevares på broen, og en ny gangforbindelse har kommet til i form av en formspent trebro på utsiden av Dagmarbroen. Gangbroen svinger, slik at de gående kommer på avstand til Dagmarbroen og kan betrakte fasaden med den harmoniske buede åpningen.

Nytt rekreasjonsområde

Den gamle landingsplassen ved bredden av innsjøen har blitt tilgjengelig med adgang fra Dagmarbroen via en trapp, og dermed fremstår området som det opprinnelige landskapet rundt broen. Her etableres det et oppholdssted ved innsjøen, med benker og grøntareal, og den gamle steinmuren langs bredden av innsjøen reetableres.

Med det rekreative oppholdsstedet ved vannet og den nye gangforbindelsen kan Dagmarbroen både betraktes mens man svever i luften på den nye trebroen, eller mens man har fast grunn under føttene på bredden av innsjøen. Samtidig fører renoveringen til at Dagmarbroen igjen fremstår som et historisk monument.

Les mer

Flere prosjekter | Infrastruktur/Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.