VVM for Aarhus Letbane. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

VVM for Aarhus Letbane

Aarhus innfører en lettbane som første by i Danmark. Den miljøvennlige, kollektive transportformen har i de senere årene vunnet innpass i mange storbyer fordi de lette, elektriske togene kan tilpasses i eksisterende gaterom.
 VVM for Aarhus Letbane. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Midttrafik, Aarhus Kommune

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

30 km, 21 stoppesteder

År

2008-

Byggherrerådgiver

Cowi A/S

Ingeniør

Niras (miljø) Grontmij|Carl Bro (anlæg)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

C.F. Møller vant konkurransen om VVM-redegjørelsen hvor oppdraget er å undersøke hvordan skinner, strømmaster og stoppesteder vil fungere rent arkitektonisk i byrommet og i det åpne landskapet.

Undersøkelsen omfatter en lettbanetrasé fra Marselis Boulevard via Aarhus Hovedbanegård og havnen over Randersvej til Skejby og videre via Lisbjerg til Lystrup. Et infrastrukturelt inngrep av et slikt omfang gir en unik mulighet til å binde sammen og tenke gjennom byens viktigste vekst- og forandringsområder og skape nye sammenhenger i byen.

Undersøkelsen av de visuelle og estetiske påvirkningene skjer gjennom by- og landskapsanalyse med forslag til innpasning av trasé og bearbeiding av det tilgrensende landskapet.

I oppdraget inngår dessuten en designfase med designprinsipper for utforming av bane, strømmaster, stasjoner, perronger, utstyr og broer. Disse innledende designprinsippene skal avdekke de designmessige potensialene og åpne for forbedringer av den bymessige sammenheng. Målet er å kombinere helhetens tematikk med de stedsspesifikke tilpasningene og tilføyelsene.

Les mer

Flere prosjekter | Infrastruktur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.