AUH, Transformatorstationer. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

AUH, Transformatorstationer

I samband med utbyggnaden av Det nye Universitetssygehus i Aarhus (DNU), byggs i närheten av sjukhuset 2 fristående 60/15 kW transformatorstationer med nödströmsanläggning för försörjning av DNU.
 AUH, Transformatorstationer. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

NRGI Net A/S

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

2 000 m²

År

2013-2014

Ingenjör

Rambøll Danmark A/S, Alectia A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Cubo Arkitekter; projektering: Arkikon Arkitekter-Ingeniører

Landskap

Schønherr Landskab

Utformningen utgår från DNU-projektets arkitektur, med en bas i rött tegel och ljusare överbyggnader. Anläggningens uppbyggnad kring en sluten gårdsplan ger de tekniska installationerna ett enkelt och okomplicerat uttryck samtidigt som kraven på drift och underhåll tillgodoses. C.F. Møller har under ledning av Rådgivergruppen DNU medverkat till utarbetandet av projektförslaget.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.