Kompressorstation Egtved. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Kompressorstation Egtved

Anläggningen består av fyra kompressorstationer med tillhörande servicebyggnader, vilka ska hantera den stora mängd ledningar som transporterar naturgas från Tyskland, upp genom Jylland samt österut till Sverige.
 Kompressorstation Egtved. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Energinet.dk

Adress

Egtved, Denmark

Omfattning

4 600 m² nybyggnation och 20.000 m² kompressorstation, 15 ha masterplan

År

2010-2013

Byggherrerådgivning

Niras A/S Allerød

Entreprenör

Joint Venture Aarsleff-Streicher-Bunte I/S

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Tanken har varit att skapa en anläggning som dels smälter väl in i landskapet, dels håller högsta säkerhetsnivå. Därför utgör servicebyggnaderna, som bl.a. innehåller nödgenerator och lager, en samlande vall runt en öppen, funktionell yta, där kompressorenheterna är placerade. Vallen består av två delar: En enkel betongkonstruktion täckt med gräs, vilket får byggnaden att se ut som en del av landskapet, och ovanför denna en ”svävande” byggnad, inpackad i rostfärgade, facetterade plattor av cortenstål. Plattorna är kombinerade så att de bildar ett varierat mönster av ljus och skugga som ger liv åt fasaden. Materialen och den enkla designen får byggnaden att verka robust och elegant på en gång.

Byggnaderna är utformade för att skapa en visuell, auditiv och säkerhetsmässig avskärmning mot kompressorstationen. Dom skapar på samma gång en naturlig övergångszon mellan risk- och riskfria zoner och säkrar att säkerhetsprocedurerna är en integrerad del av gestaltningen.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.