Ny Hamncentral för Aarhus Hamn. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Ny Hamncentral för Aarhus Hamn

Aarhus Hamns nya hamncenter kopplar ihop en lång rad viktiga hamnfunktioner i ett samlat komplex som byggs med stor flexibilitet och anspassningsbarhet.
 Ny Hamncentral för Aarhus Hamn. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Havn

Adress

Vandvejen 7, Aarhus Havn, Denmark

Omfattning

13 000 m² (varav cirka 8000 m² kontor)

År

2012-2016

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2012

Entreprenör

NCC

Ingenjör

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2012

I centret finns bla hamnens administratation, verkstäder och lager, kundmottagning, säkerhetskontroll och välfärdsinrättningar samt en offentlig restaurangdel och ytterligare uthyrningsbara lokaler till hamnrelaterade verksamheter, så att det bildas en grupp aktiviteter med gemensamt bruk av olika funktioner. Bland brukarna återfinns både Aarhus Hamn egen personal, hantverkare, hamnarbetare och lotsar, lastbilschaufförer samt gäster mfl.

Centret är placerat i omedelbar närhet till hamnens viktigaste driftsområden som containerterminalen och multiterminalen och utnyttjar den spektakulära förutsättningen genom att skapa utsikt, transparens och öppenhet åt alla håll. Målet är att få bästa möjliga flexibilitet i centret ritat som en iskristall, som efter hand kan utvecklas och byggas ut med flera flyglar utan att för den skull framstå ofullständig.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.