Reningsverk Øst Personalbyggna. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Reningsverk Øst Personalbyggna

Den DGNB-certifierade personalbyggnaden på Reningsverk Øst skapar optimala ramar för de anställda i samspel med omgivningen.
 Reningsverk Øst Personalbyggna. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Uppdragsgivare

Aalborg Forsyning Kloak A/S

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

650 m²

År

2015-2020

Entreprenör

Storentreprise: Færch, MTS, Uggerly Installation

Ingenjör

Krüger, Frandsen og Søndergaard (underrådgiver)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Reningsverk Øst har byggts ut i flera omgångar, och planen för området har blivit allt mer komplex. Den nya personalbyggnaden bygger vidare på de viktiga delarna i kontexten och landskapet och skapar sammanhang i området. Den säkerställer också att området i framtiden kan stärkas genom att an följer befintliga linjer i landskapet. Viktiga inslag i landskapet bibehålls så att de befintliga linjerna i landskapet och material får en enhetlig karaktär på hela reningsverket. Genom att riva den befintliga personalbyggnaden och avveckla en befintlig väg har en tydlig ankomst till reningsverket skapats, liksom ett förbättrat trafikflöde genom området.

Optimerad disponering av funktioner

Personalbyggnaden har två primära ingångar, en smutsig och en ren ingång. Den smutsiga ingången innehåller garderob för smutsiga kläder, det smutsiga omklädningsrummet, bastu och det rena omklädningsrummet. Detta gör att man gradvis blir renare när man rör sig genom byggnaden mot foajén vid den rena huvudentrén. Den rena ingången innehåller den administrativa delen med kontor, mötesrum, hörsal och lunchrum. Ett laboratorium adderas till den nya personalbyggnaden, vilket gör att alla arbetsplatser på reningsverket finns samlade i ett hus. Byggnadens båda delar är sammanbundna av en foajé, såsom det samlande ankomstrummet och driftledningskontoret, från vilket det finns direkt tillgång och visuell kontakt med övriga delar av byggnaden och enkel tillgång till den dagliga kontakten med anläggningens driftpersonal. Byggnaden utförs i ett fåtal, robusta material som skapar en koppling till den befintliga byggnaden och bidrar till den nya byggnadens moderna och attraktiva utseende. Parkeringen utformas som en stor grön förgård, vilket bidrar till att förstärka byggnadens funktion som reningsverkets huvudbyggnad.

Byggnaden är certifierad DGNB Silver.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.