Gärstadverket. C.F. Møller. Photo: Åke E:son Lindman

Gärstadverket

Den nya förbränningstationen är en utbyggnad av befintligt kraftvärmeverk och sopförbränningsanläggning i Linköpings norra del intill Europaväg 4.
 Gärstadverket. C.F. Møller. Photo: Åke E:son Lindman
Fakta

Uppdragsgivare

Tekniska Verken i Linköping AB

Adress

Linköping, Sverige

Omfattning

38 000 m²

År

2002-2004

Entreprenör

NCC Construction Sverige AB

Ingenjör

Structor Hultén Stråth AB, Örebro genom Per Åkerling

Arkitekt

C.F. Møller Architects (f.d. Berg Arkitektkontor, sedan 2007 en del av C.F. Møller Architects)

Landskap

NOD-naturorienterad design AB / Stadspartner AB, Linköping

Pris
Pris
  • Nominerad til Svenska Stålbyggnadspriset. 2007

Den exponerade placeringen ställer höga krav på den arkitektoniska utformningen av Linköpings kanske mest synliga nybyggnad. Nybyggnadens enkla storskaliga geometriska byggnadsvolymer gör att den hävdar sig form- och kulörmässigt i slättlandskapet och utgör samtidigt en kontrast till det befintliga Gärstadverkets mer oroliga byggnadssilhuett och färgsättning. Huvudbyggnadens planmått är 115x31m och 45m hög. Byggnaden är till största delen uppbyggd av glas så de primära process delarna, pannan och rökgasreningen exponeras tydligt ut genom glasfasaden som ett pedagogiskt inslag. Ett yttre skikt av aluminiumnät i ramar på distans bidrar till glasfasadens solavskärmning samt till att detaljera den höga volymen.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.