DAKA biodieselfabrik. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

DAKA biodieselfabrik

Daka Biodieselfabrik är en ny produktionsanläggning för framställning av biodiesel, belägen i anslutning till Dakas befintliga fabriksanläggning i Løsning söder om Horsens.
 DAKA biodieselfabrik. C.F. Møller. Photo: Mads Møller
Fakta

Uppdragsgivare

DAKA Bio-industries

Adress

Løsning, Denmark

Omfattning

1 900 m² + 2600 m² tankanläggning

År

2006-2008

Entreprenör

K.G. Hansen

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Biodiesel International (Østrig)

Anläggningen består av fyra delar; en produktionsbyggnad, ett destillationstorn, en servicebyggnad och en tankgård. De fyra delarna länkas samman av en genomgående struktur som innehåller rörbro och säkerhetstrappor. De produktionsrelaterade byggnaderna har fasader av betong och stålplattor i olika grå nyanser, medan servicebyggnaden har en fasad av ljus puts. I fasaden som vetter mot motorvägen finns stora glaspartier som gör det möjligt att se in i de tekniska anläggningarna. Det gäller även destillationstornet, som är produktionsanläggningens högsta byggnad.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.